Преземете бесплатни 50€ за тргување на светската берза

by fokus 07:00
07:00

FXLider на сите кои сакаат да пробаат и искусат тргување со цените на валути, акции, нафта, злато и други производи (таканаречени CFD) на светската берза, нуди прилика да се пријават за специјално наменет бонус за тренинг тргување и на тој начин да почуствуваат реално тргување.

Бесплатните 50€ за тргување се наменети исклучиво за стекнување искуство на светска берза, меѓутоа можат да се подигнат од сметката доколку се реализира бараниот обем на тргување, кој можете да го погледнете овде.

- Advertisements -

Тргувањето е временски ограничено на 30 дена, а бесплатните 50€ можете да ги превземете овде.

FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија која е авторизирана и регулирана во UK од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под лиценца со број 609970.

Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Загубите можат да ги надминат Вашите депозити и од Вас би можело да се бара да извршите дополнителни плаќања. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Поврзани новости