Импресум

Издава:
„Медиа плус Фокус“ ДООЕЛ, издавач на неделникот „Фокус“

Координатор на проектот:
Јадранка КОСТОВА

Одговорен уредник:
Зоран ДИМИТРОВСКИ

Уредник на Веб-редакција:
Ирена МУЛАЧКА
Контакт телефон
: 076 346 514
Електронска пошта: [email protected]

Дипломатски уредник: Александар ДИМИТРОВ

Новинари:

Валентина ВУРМО, контакт: [email protected]

Влатко СТОЈАНОВСКИ, контакт: [email protected]

Катерина СМИЛЕВА, контакт: [email protected]

Маја ВАСЕВА, контакт: [email protected]

Нено БОГДАН

Фотографија:
Томислав ГЕОРГИЕВ

„Медиа плус Фокус“ ДООЕЛ

Адреса:
Улица„Васил Главинов“ бр. 14-1/13, 1000 Скопје

Телефони:
Маркетинг – 075/430-501
Редакција – 076/346-520

Електронска пошта:
[email protected]
[email protected]