Со ваков буџет Америка нема да издржи… ама ќе издржи Македонија, петтата најдобра економија во свет. Нели министре?

by lali