Пратениците ќе вежбаат фитнес и ќе се тушираат во собрание. Па за тоа и ги гласавме, нели?

by lali