Последно предупредување!

by Фокус

Сите фотографии и авторски текстови кои се објавени, се објавуваат и што ќе бидат објавени во неделникот „Фокус“ и на порталот fokus.mk СЕ СОПСТВЕНОСТ на „Медиа плус Фокус“ ДООЕЛ“.

Нивното преземање и објавување во други печатени и електронски медиуми Е ЗАБРАНЕТО без дозвола од редакцијата на „Фокус“.

За секое преземање на фотографии и авторски текстови без дозвола, ќе следува тужба, согласно законите.

Поврзани новости