Овој човек заработи повеќе од 5000 долари за 2 месеца, тргувајќи на светската берза од својата куќа [ВИДЕО]

by Фокус

Тој не се занимава со финансии ниту пак со економија, но Саша Ристич, советник во HR агенција од Скопје, за 2 месеци заработи преку 5000 долари тргувајќи на светската берза. Тој тврди да тоа го може секој.

‘Вишокот на пари кој го имав во банка сакав да го активирам. На светската берза инвестирав околу 7000 долари и подоцна за нешто повеќе од 2 месеца заработив околу 5100 долари. На берза најмногу тргувам со цената на нафтата, потоа еврото во однос на доларот и цената на златото’ раскажува Ристиќ.

На прашањето дали тргувањето на светската берза е ризично Ристич вели:

‘Секоја работа има свој ризик . Не постои работа на светот во која нема ризик. Верувам дека ако секој се активира на берзата, доколку ги прати анализите и тргува одговорно може да направи многу подобар резултат од тоа што јас до сега го имам направено’.

На сите читатели на Фокус кои сакаат да се испробаат на светската берза,  FXLider им дава  50€ за успешен почеток на тргувањето.

Земете ги Вашите  50€ за тргување овде

 https://www.youtube.com/watch?v=_9tpnN2rYW0

FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија која е авторизирана и регулирана во UK од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под лиценца со број 609970..

Предупредување од ризик и одрекнување од одговорност

Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Загубите можат да ги надминат Вашите депозити и од Вас би можело да се бара да извршите дополнителни плаќања. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Поврзани новости