Како ли само бил оценет овој одговор на екстерните испити?

by Фокус

Ова е едно од двосмислените прашања на екстерното оценување. Останува отворено како ли бил оценет овој одговор – дали се ценела искреноста на ученикот или пак неговите познавања за семејните стебла?

Поврзани новости