Ѓунер Исмаил, Мирослав Грчев и Петар Арсовски дел од членовите на Советот за култура

by fokus

Новиот состав на Советот за култура на министерот за култура Асаф Адеми вчера одржал прва средба, соопшти ресорното Министерство.

Претседател на ова стручно советодавно тело на министерот е професор Исмаил Барди. За членови на Советот се избрани: Ѓунер Исмаил, професор по филозофија; проф. д-р Мирослав Грчев, редовен професор на Архитектонскиот факултет при УКИМ; Петар Арсовски, дипломиран актер; проф. д-р Владимир Милчин, професор на Факултетот за драмски уметности при УКИМ (во пензија); м-р Весна Илкова-Гиновска, вонреден професор на Факултетот за музичка уметност при УКИМ и првенец при Операта на МОБ; Зоја Бузалковска,  професор на Факултетот за драмски уметности при УКИМ; Ариф Зибери, уметник музичар; Антон Серечи, новинар  публицист; Ромир Имами,  уметник; Али Пајазити,  професор по филозофија; Неџбедин Бајрами,  филолог; Мируше Хоџа,  филолог; д-р Александар Прокопиев,  професор по компаративна книжевност и Јован Балов, ликовен уметник.

Членовите на Советот, кои ги именува министерот за култура, се истакнати уметници, стручни лица од областа на културата и од јавниот и општествениот живот. Како што соопшти Министерството, тие се избираат по принципот на компетентност и на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

Според Законот за културата, улогата на Советот е да му дава мислења на министерот од неговата законска надлежност. Советот се свикува по барање на министерот, а мандатот на членовите трае колку и мандатот на министерот.

Поврзани новости