„Ако умрам ил загинам, поп немој да викате…“

by lali

Инаку шала на страна, да немаш да платиш услуги од црквата, нема да те направат помалку верник. Имајте го тоа на ум. Да не ви тежи или да не ве притиска на совеста.