„EMSC“ претходно јави дека јачината на потресот била 3.3 степени,

„Куќата се тресеше“; „Се се дрмаше“; „Гласна детонација и силен удар“; „Долго не било вака“, пишуваат граѓаните на станицата „EMSC“.