Во Скопје 2014 го има и народот. Тој е оној дел од спомениците, вкопан длабоко под земја!

by lali

Но ајде, здравје Боже, ако некогаш дојде на ред, и овој народ заслужува свој споменик… најскап и над земја!