[ВИДЕО] Дејан Џокиќ од Ужице заработил 3000 евра на вложени 300 евра, тргувајќи на светска берза од својата куќа

by Фокус

Дејан Џокич, бизнисмен од Ужице, веќе 3 месеци многу успешно тргува на светската берза.

’Најмногу тргувам валути и нафта, понекогаш и злато. Тргувам неполни 3 месеци и на вложени 300 евра  заработив околу 3000 евра. Од тие 3000 евра подигнав 2000, а 1000 оставив за и понатаму  да тргувам ’, вели Џокиќ.

На сите читатели на Фокус, кои сакаат да го искусат тргувањето на светската берза,  FXLider им дава можност да добијат бесплатни 50€, наменети за тргување на единствената берза на која можете да заработите и кога цената паѓа и кога расте.

 Пријавете се овде и превземете 50€ за тргување.

FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија која е авторизирана и регулирана во UK од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под лиценца со број 609970..

Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Загубите можат да ги надминат Вашите депозити и од Вас би можело да се бара да извршите дополнителни плаќања. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

(промотивен текст)

Поврзани новости