”Таква ми е судбината” или „Така ми е пишано“ се оправданија и изговори…

by lali