Tag:

promeni

  • Во едно демократско општество, колку што на Запад има со лопата да ги ринеш, народот може, ако сака, да ја промени власта. Во нашево општество, во кое нема демократија ни за лек, власта сака, ако може, да го промени народот.