Романија треба да ја развие 5G мрежата, охрабрувајќи ја употребата на признати стандарди и програми за усогласеност

by Fokus 10:27
10:27

За да се обезбеди највисоко ниво на компјутерска безбедност, Романија треба да развие 5G мрежа, охрабрувајќи ја употребата на признати стандарди и програми за усогласеност (како што се: 3GPP 5G и NESAS стандардите за телекомуникациска опрема и Security Framework, NIST водич за кибернетика и отпорност) за да го принуди пазарот да промовира поголема транспарентност (како на пример преку преземање ризици за набавки и да ги охрабри добавувачите на телекомуникациска опрема да развиваат минимални стандарди по индустрија и добри практики за да обезбедат усогласеност и транспарентност) и да ги информираат регулаторните фактори, според мислењето на специјалисти на пазарот за комуникации.

Безбедносните прашања за 5G технологијата сѐ повеќе се адресирани кон телата за стандардизација, особено во Работната група за услуги и системски аспекти 3 (SA3) од третата генерација на проектот за партнерство (3GPP), според документот на Европската комисија, “Сајбер безбедност на 5G мрежите. Збир на мерки за ублажување на ризиците во ЕУ.”

- Advertisements -

Проектот за партнерство  е општ поим за голем број на стандардни организации кои развиваат протоколи за мобилни телекомуникации. Покрај стандардите, може да биде корисно да се разгледа и безбедносната архитектура дефинирана од 5G-PPP (заснована на испораки од 5G-Assure), што ја нагласува важноста на областите за управување, според европските власти.

5G технологиите и стандардите би можеле да ја подобрат безбедноста во споредба со претходните генерации на мобилни уреди поради воведување на неколку нови карактеристики поврзани со безбедноста, како што се строгите процеси за проверка во радио-интерфејсот. Сепак, овие нови безбедносни карактеристики нема да бидат овозможени од сам почеток во мрежната опрема, бидејќи некои од нив се опционални за распоредување до продавачите или за употреба од операторите.

Затоа, целокупната ефикасност на овие безбедносни карактеристики во голема мера ќе зависи од тоа како операторите работат и управуваат со нивните мрежи. Како што е наведено во Извештајот за координирана проценка на ризикот на ЕУ, Работната група СА3 ги опфаќа и законските барања за следење во 5G системите и има намера да ги произведе сите спецификации потребни за исполнување на овие барања.

Целата 5G опрема во мрежата мора да биде во согласност со меѓународните стандарди (3GPP). Секој оператор може слободно да избере да ја изгради радио мрежата користејќи 5G радио опрема од производителот А и 5G основна опрема од производителот Б. Стандардизацијата овозможува неколку производители на 5G радио мрежа истовремено, а опремата да е според истите стандардни правила. Во исто време, секој оператор во секоја земја блокира надворешен пристап до радио мрежата и други мрежи преку исклучително строги безбедносни правила.

3GPP е главно глобално тело за развој на стандарди за мобилна комуникација, и е соработка помеѓу седум европски партнери (ETSI), САД (ATIS), Кина (CCSA), Јапонија (ARIB, TTC), Кореја (TTA) и Индија (TSDSI). 3GPP има стандардизирани безбедносни карактеристики во индустријата во 3G, 4G и сега 5G.

Во октомври 2019 година, меѓународниот стандард GSMA/3GPP го лансираше 5G NESAS/SCAS стандардот, кој јасно ги дефинира проценката и управувањето со сајбер безбедноста. NESAS ги дефинира безбедносните барања и рамката за проценка на безбедноста на процесот на развој на опремата и целиот животен циклус на производот, како и употребата на 3GPP-дефинирани гарнитури за проценка на безбедноста на мрежната опрема.

Главната цел на NESAS е да ја намали фрагментацијата на пазарот и да обезбеди добар пример низ кој треба да помине секој продавач за да се обезбеди безбедност. Повеќе од 50 големи оператори и продавачи придонесоа за развој на планот NESAS. Германија и многу европски земји го прифаќаат овој стандард и главните оператори и добавувачи ширум светот се согласуваат со механизмот за проценка.

NESAS е стандардизиран механизам за проценка на сајбер безбедноста, дефиниран од GSMA и 3GPP, заедно со големите глобални оператори, даватели на услуги, партнери во индустријата и регулаторите. Нуди безбедносна рамка за целата индустрија за да ги овозможи подобрените безбедносни нивоа. Ова е доброволна шема според која давателите на мрежна опрема ги подложуваат своите процеси за развој на производи на сеопфатна безбедносна ревизија во однос на тековната верзија на NESAS и неговите барања.

Додека пак, GSMA NESAS, широко прифатен во индустријата, гарантира дека соодветната опрема ги исполнува барањата за безбедност и сигурност на 5G мрежите. Интегрираниот процес на евалуација избегнува фрагментирани проценки и трошоците што ги генерираат, истовремено подобрувајќи ја транспарентноста на безбедносните нивоа на заштита во индустријата преку видливи и мерливи резултати. NESAS опфаќа 20 категории за проценка, дефинирајќи ги безбедносните барања и рамки за проценка за развој на 5G производи, како и животниот циклус на производите. Покрај тоа, користи дефинирани 3GPP тестови за да ја процени безбедноста на мрежната опрема.

-GSMA NESAS е најновиот пристап во проценката на безбедноста на мобилната комуникациска мрежа. Во ерата на 5G, NESAS обезбедува стандардизирана и ефикасна проценка на сајбер безбедноста што овозможува на комуникациската индустрија да обезбеди правичност. Проценката е исто така вредна референца за засегнатите страни како што се оператори, добавувачи на опрема, владини регулатори и даватели на услуги за апликации. Huawei отсекогаш се фокусирал на компјутерска безбедност заснована на технологија. Го поздравуваме NESAS со наша поддршка и целосна соработка. Исто така, ја покануваме целата индустрија заеднички да го промовираме развојот на координиран пазар на мобилни комуникации, изјави Девин Дуан, раководител на маркетинг секторот за сајбер безбедност за 5G E2E, при Хуавеј.

За оваа компанија, сајбер безбедноста е заедничка цел што ја споделуваат самата компанија, клиентите, супервизорите и други засегнати страни. Довербата во сајбер безбедноста стана главна глобална грижа бидејќи светот станува дигитален. Huawei смета дека довербата мора да се заснова на факти што можат да се проверат, а за возврат да се нудат заеднички стандарди. Кинескиот гигант верува дека ова е ефикасен начин да се изгради доверба во дигиталното време. Huawei ги поддржува GSMA и 3GPP во развојот на глобална стандардизирана проценка на безбедноста, идеја што е широко прифатена како индустриски консензус. NESAS го промовира овој концепт и, како таков, Huawei ја поттикнува индустријата да го прифати.

Пред да го помине NESAS GSMA, Хуавеј го помина и тестот за сајбер безбедност за 5G на IMT-2020 (5G) во Кина. Овие тестови се базираат на меѓународни 3GPP стандарди за да се обезбеди 5G безбедност.

Поврзани новости