Нова позитивна бомба на Груевски: Фабрика за производство на шамари!

by lali

Знаејќи дека државата ни е полна со плескачи и ракоплескачи, овие нови работни места ќе пробудат интерес кај голем број граѓани. Предност за аплицирање ќе имаат граѓани со борбено искуство во името на Господ и црквата!