Македонија – лидер во регионот по шест лични карти на жител!

by lali

Иако се уште владее политичка криза во државата, тоа не е пречка за напредок. Ова е доволен доказ дека Македонија не застанува со својот развој на лидерство, преставувајќи впечатлив пример за сите држави што (не) треба да го следат.