Кога Власта тврдеше дека „ние сме избрани од народот“, всушност за кој народ мислеше?

by lali