Институтот за демократија бара ревизија на спорните учебници

by Фокус 12:25
12:25

Во дел од учебниците за граѓанско образование, како што е деновиве актуелниот пример на учебникот за VIII одделение, постојат содржини кои промовираат некритички однос кон авторитетите и кон институциите, велат од Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) и бараат ревизија на учебниците, при што со нивните содржини ќе ги зајакнат способностите на учениците за развивање критичка свест кон политиката, државата и кон слободите.

ucebnik

„Дефиницијата за „лојални граѓани“ дадена во овој учебник која вели дека тие се: „секогаш подготвени да ги следат правилата и прописите во општеството и по цена да мораат да се откажат од своите слободи“ укажува кон послушност по цена на загрозување на основните граѓански и политички права на граѓанинот во една демократска држава и не придонесува кон промоција на политичка култура во која идните граѓани ќе ги оценуваат работата на институциите и општествените текови низ призмата на промоција на човековите права и слободи. Ограничувањето на слободата потребно е да биде објаснето преку потребата за слобода и на останатите граѓани, а не преку потребата за безбедност. Истовремено, во истиот дел е напишано дека „лојални граѓани“ се оние кои „за својата благосостојба се заслужни самите и не се на грбот на општеството“. На овој начин, граѓаните кои се со финансиски или здравствени потешкотии, и кои за тоа примаат помош, имплицитно се дефинирани како нелојални. Имајќи предвид дека во голем дел земји постои социјална програма на државата, а некои (како и Република Македонија) се дефинирани како социјални држави, горенаведената дефиниција е во спротивност со принципите на современите општествени уредувања“, реагира институтот.

- Advertisements -

„Социетас Цивилис“ смета дека за идните генерации, лојалноста како граѓани треба да биде претставена пред сѐ преку почитувањето на основните принципи на општеството, како почитување на човековите слободи и права и посветеноста кон владеењето на правото.

ucebnik

„Поедноставувањата и илустрациите употребени во учебникот кои имаат за цел да ги претстават власта и политичките партии, се несоодветни. Таквите илустрации треба да бидат прилагодени на возраста на учениците, но и да бидат во функција на развој на граѓанската свест. Илустрацијата на власта како диспропорционална човечка фигура во однос на граѓаните го засилува пасивизирањето на граѓаните и ги прави подредени актери. На овој начин, отсуствува сликата за слободни граѓани кои активно учествуваат во процесот на донесување одлуки. Oдносот помеѓу партиите е претставен натпреварувачки преку илустрација на атлетска трка. Меѓутоа, во политичкиот процес, покрај натпревар постои и соработка која оваа ислустрација ја маргинализира. На овој начин, потребата од политички дијалог не е содржина која се пренесува на идните генерации. Наместо тоа, се стимулира очекување од политиката како простор за конфликт“, се вели во денешната реакција.

Поврзани новости