Аферата „Шпион“: Македонија поседува осиромашен народиум!

by lali

Со документите кои шпионите ги давале на друга држава се известувало дека Македонија поседува осиромашен народиум.