Кој го сочинува Советот на јавни обвинители?

by Фокус

Petar Anevski   Dasmir Saiti

Петар Аневски, претседател     Дашмир Саити, член

Saso Vasilevski    Konstantin Kizov

 Сашо Василевски, член                         Константин Кизов, член

 

Olgica Jordanova    Momir Maricik

Олгица Јорданова, член                      Момир Маричиќ, член

Mile Mojsovski    Dilaver Bektesi

Миле Мојсовски, член                       Дилавер, Бектеши, член

Членови на Советот се и Драгољуб Цакиќ, Зоран Сулејманов, како и републичкиот јавен обвинител Мако Зврлевски.

Инаку, на сајтот на СЈО како претседател се уште фигурира Кизов, иако Аневски е избран за оваа функција уште во кон крајот на минатата 2014 година, што значи дека не е ажуриран.

Поврзани новости