Tag:

stranski investicii

  • Спинвестиција

    by fokus
    by fokus

    Сите знаеме што е тоа спин. Сите знаеме и што е тоа инвестиција. Ако овие два термина ги споиме во неологизам, ќе добиеме ознака за една типична за нашите балкански простори појава, која можеме да ја наречеме „Спинвестиција“.