Tag:

siromastija

  • Главниот град на Македонија е магнет за многу луѓе од внатрешноста, кои тука доаѓаат да работат и живеат со надеж дека ќе ги остват зад себе сиромаштијата и бедата од нивните средини. Но од беда не се бега, како што нема бегање ни од објективот на нашиот фоторепортер.