Tag:

Мартин Нешкоски

  • Власта победи. Но, само според бројот на мандатите. Освоените гласови го тврдат токму спротивното. Опозициските гласови, сите на купче, ги надминуваат оние на Груевци. Кога на нив ќе се додадат и албанските гласови, станува јасно дека мнозинството граѓани е против нив. За жал, тоа му е јасно секому, освен на Пастирот, кој очигледно мисли дека допрва добил мандат за апсолутистичко владеење!!!