Tag:

iskrenost

  • Вид тежок хендикеп при занимавањето со политика, кој го спречува лицето погодено со него да има било каков успех во било кој обид да дојде до макар и трошка власт.