„Согласно Кодексот за работа на јавните обвинители, етичка одговорност на обвинителот е да обезбеди точно сведочење и докази со кои ги докажува обвиненијата, а етичка должност е да презентира целосни, а не парцијални факти, измислици или пристрасни обвинувања. Би сакал да истакнам дека Обвинителството не презентираше ниту еден доказен, ниту материјален, ниту вербален за да докаже дека јас со другите обвинети сум учествувал во подготовка на некаков план“, истакна Ристовски.