Панорамското тркало ќе се врти на ист начин на кој се движи и Македонија. Обратно од стрелките на часовникот!

by lali