Ова е само наше Скопје… Барок ни е сѐ.

by lali

Две илјади и некоја со татко ми на Водно

со очи невини и џебој полни долгови

А таму долу, градот ко во школка бисерна

мирно дише, прашина.

Низ шепотот на цигли слушнав:

Сине, погледни, и што да биде, запомни:

 

Ова е само наше Скопје, барок ни е сѐ

и сѐ дури сме живи ќе го плаќаме.

Ова е само наше Скопје тука ни е сѐ

овде сѐ дури сме живи, долг ќе враќаме.

 

На четири сметки проверив

не е грев да се жалам што

под триста проекти мојва влада заспала

А, само еден град на светот

има улици со нов асфалт пред избори

и само мојот град, знам,

ќе ме прими в прегратки

сметка штом му застуди.

 

Ова е само наше Скопје, барок ни е сѐ

и сѐ дури сме живи ќе го плаќаме

Ова е само наше Скопје тука ни е сѐ

овде сѐ дури сме живи долг ќе враќаме.

 

Оригиналалната верзија, тука.