Мерцедесот не може да го купи лице осудувано за измама или злосторничко здружување

by fokus

Од денеска, па во наредните десет дена, сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица  можат да поднесат пријава до Службата за општи и заеднички работи на Владата (СОЗР) за учество на јавното наддавање за  блиндираниот „Мерцедес-Бенз С 600“.

Почетната цена на наддавањето изнесува 233.694 евра и е одредена врз основа на направената проценка од страна на Министерството за правда и Бирото за судски вештачења.

Директорот на СОЗР, Пеце Мирчевски, на денешната прес конференција во Владата посочи дека физичките лица кои сакаат да поднесат пријава мора да бидат деловно способни, да не им е изречена правосилна  пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари и да ги имаат платено сите даноци и придонеси кон државата. Правните лица, пак, треба  да достават и тековна состојба, како и потврда дека не им е изречена казна за привремена или трајна забрана за вршење на дејност.

-Заинтересираните лица ќе можат да го разгледаат возилото на 7 март во периодот  од 10 до 15 часот на адресата булевар „Гоце Делчев“ бб во гаражата на објектот на МРТВ. По истекот на рокот за доставување на понуди на 12 март Комисијата ќе има рок од три дена за евалуација на понудите, а јавното наддавање ќе се изврши на 16 март во 10 часот по пат на електронска аукција на интернет страницата на Министерството за финасии. Понудувачот кој ќе достави најповолна понуда во рок од 15 дена од добивањето на известувањето за избор ќе треба да ја уплати сумата преку сметка во банка во Македонија по што ќе се склучи договор за купопродажба во рок од пет работни денови  по извршената уплата. Доколку купувачот не ја плати целосната сума договорот нема да се случи, а банкарската гаранција ќе биде активирана – рече Мирчески.

 

Прашан со што ќе се превезуваат високите делегации кои ќе доаѓаат во земјава по продажбата на „мерцедесот“, Мирчески рече дека за безбедноста на странските делегации е задолжено МВР и додаде дека земјава располага со уште две блиндирани возила кои се во употреба и може да се користат за таа намена.

Поврзани новости