– Добар ден, имате апчиња против протести? – Само од црвените, округлите.

by lali