Бектеши ги разрешува сите стечајни управници

by Fokus

На предлог на Министерството за економија, Владата го усвои новиот Предлог закон за инсолвентност.

Согласно Предлог законот, сите стечајни управници ќе бидат принудени повторно да полагаат испит за да се стекнат со важечка лиценца за стечаен управник откако Законот ќе биде изгласан во Собранието и ќе стапи на сила.

Предлог Законот предвидува и дека на сите стечајни управници кои што ќе навршат 64 години ќе им престане со важност лиценцата за стечаен управник.

Поврзани новости