Вредноста на Синдикалната минимална кошница за март 2020 година изнесува 32. 941 денари

by Fokus 17:14
17:14

32 941,00денари

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошницаMeсец 3

2020

% учество структура
1.Исхрана и пијалоци13 888,9742,16
2.Домување10 421,1331,64
3.Хигиена2 355,897,15
4.Превоз2 363,917,18
5.Облека и обувки2 136,116,48
6.Култура1 066,793,24
7.Одржување на здравје708,402,15
 Вкупно:32 941,19100.00

 

 

Ред.

број

Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошницаMесец 3

2020

% учество на елементите во нето плата

 

 Просечно исплатена нето плата  
1.Исхрана и пијалоци13 888,97 
2.Домување10 421,13 
АКомунални трошоци8 178,47 
БПокуќнина, опрема за куќа и оджување2 242,66 
3.Хигиена2 355,89 
АОдржување на личната хигиена960,33 
БОдржување на хигиената на домот1 395,56 
4.Превоз2 363,91 
5.Облека и обувки2 136,11 
6.Култура1 066,79 
7.Одржување на здравје708,40 
 Вкупно:32 941,19 

 

Поврзани новости