Владата со Декларација се заложи за слободни и фер избори

by fokus

Во пресрет на Локалните избори 2017 година, Владата на својата 26 седница донесе Декларација за заложби за слободни и фер избори, и ги поддржува основните принципи што се однесуваат на правото на секој граѓанин на Република Македонија да учествува во вршењето на јавни функции, директно или индиректно, преку слободно избрани претставници, да гласа на избори со тајно гласање и да има еднаква можност да ги изнесе своите политички ставови.

Исто така, на својата 27 седница, Владата на Република Македонија, усвои Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации, како и Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес.

Со овие Упатства се утврдуваат насоките за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните органи на функционерите кои раководат со државните органи, како и на вработените во државните органи за време на спроведување на парламентарни, претседателски и локални избори од денот на нивното распишување и во текот на избирачкиот процес, како и насоките за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државна управа и управни организации во врска со користењето на движните и недвижните ствари во државна сопственост за време на изборниот процес.

Воспоставувањето и зајакнувањето на демократските процеси и институции е заедничка одговорност на Владата, граѓаните и политичките партии, дека слободни, фер и демократски избори се клучен фактор за ефективно уживање на сите човекови права и основни слободи.

Владата ги повика сите органи на државнта управа да ги преземат сите неопходни законски мерки, како и политички и институционални чекори за да го гарантираат неприкосновеното избирачко право на секој граѓанин.

Со донесената Декларација, Владата, ги повика и вработените во органите на државната управа да пријавуваат евентуални случаи на притисок до надлежните органи, и, доколку се утврди злоупотреба, ќе се преземат соодветни мерки.

Поврзани новости