Усвоени стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе

by fokus

Владата на Република Македонија денешната 102 седница ги усвои стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе.

Тие уредуваат постапки, процедури и начини на обезбедување, помош и заштита на сите жртви на трговија со луѓе, без разлика дали се домашни или странски државјани со легален или илегален влез во државата, преку сеопфатен приод заснован на човекови права и насочен кон жртвата во форма на институционализирани рамки на соработка, информира владината прес-служба.

Стандардните оперативни процедури, како што се наведува, треба да овозможат координирано постапување и партнерство на сите вклучени страни во борбата против трговијата со луѓе на локално, национално и меѓународно ниво, заради заштита на човековите права на жртвите, подобрување на идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе, како и да дадат насоки за пружање помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе во согласност со нивните човековите права.

Поврзани новости