Укажување на ДИК посилно од Изборниот законик!

by Фокус 12:29
12:29

Кога дури ниту Државната изборна комисија него почитува Изборниот законик, што пак да се очекува од политичките партии и кандидатите на овие избори?

Имено, според пречистениот текст на Изборниот законик („Службен весник на РМ“, бр. 32 од 12 февруари 2014), во членот 108-а, точка 9, децидно е наведено дека по идентификацијата избирачот добива гласачко ливче „и му се обележува со видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната…“.

Спротивно на ова, Државната изборна комисија, на 23 април 2014 година (заведено со број 09-1854/1), донесе Укажувања во кои, во точката 1 стои: „За вториот круг Претседателски избори и предвремените Парламентарни избори, обележувањето на гласачите со видливо мастило ќе се врши на левиот палец“?!

- Advertising -

Речиси на сите, а не само на правниците, им е познато дека законите важат и се применуваат онака како што се донесени со сите одредби во нив. И дека може да се менуваат само со закон. Дури и најнебитната промена, макар таа била лев или десен палец.

Но, на денешниве избори, уште еднаш „со видливо мастило“ се покажа како правото владее во Македонија. Едно обично укажување на ДИК е посилно и над – Изборниот законик!

Поврзани новости