Ти само орочи, заштедата сама ќе дојде! – ПроКредит со нова понуда за штедење

by fokus

Скопје, септември 2023 – Месецот на штедење воПроКредит Банка започнува порано затоа што не е важно којмесец е, важно е да се поттикне и негува културата наштедење. Грижата за корисниците никогаш не престанува, затоа ПроКредит креираше нов Орочен депозит кој имовозможува на граѓаните за првпат да добијат повисокакаматна стапка за пократок период на орочување.

Под мотото „Ти само орочи, заштедата сама ќе дојде!“депозитите во денари и евра, се со рочност од 13 месеци и со уште повисоки каматни стапки.

Каматната стапка на новиот депозит, за штедни влогови воденари, орочени на 13 месеци изнесува 3,7%, односно 2,8%за штедење во евра. Каматите се фиксни за целиот период наорочување, а минималниот износ на вложување е 6.000денари, односно 100 евра.

Сите се стремиме кон поголема финансиска стабилност зачија цел потребни се паметни решенија и прифатливиначини за штедење. ПроКредит ги следи потребите наклиентите и секогаш се залага за промоција на културата наштедење целосно инкорпорирана во моделот на одговорнобанкарство кое Банката посветено го практикува.

Новата понуда за Орочен депозит е достапна за сите граѓани и аплицирањето е целосно онлајн на веб страницата на ПроКредит Банка https://www.pcb.mk/aplikacija-za-otvoranje-orocen-depozit.nspx

ПР текст

Поврзани новости