Tag:

терсене

  • Понекогаш се чини дека ние Македонците толку многу се обидуваме да бидеме уникатни, што често го избираме, свесно или несвесно, најлесниот начин да го постигнеме тоа, имено преку терање контра на обичаите на другите народи. Токму тоа нас нѐ прави терсене народ, а нашата држава – терсене држава!