Tag:

статуи

  • Обично се случува кога на пример археолозите ќе ископаат древен артефакт да настане спор околу тоа на која точно цивилизација ѝ припаѓал артефактот. Кај нас, во нашава терсене држава – за сѐ од минатото сме сигурни, но за артефактите од сегашноста сме збунети.