Tag:

схег

  • Вид атмосферска појава која служи за да ги изненади надлежните служби – секоја зима. Интересно, снегот оваа функција ја има само во Македонија, оти во други земји, кога ќе падне, особено во декември, никого не го изненадува, дури ни надлежните служби.