Tag:

пушење

  • Преку антипушачката пропаганда, кај луѓето се создава чувство на вина, од една страна, и на примитивизам, од друга. Велам на вина, бидејќи пушачите го загрозувале не само сопственото здравје, туку и здравјето на другите; на примитивизам, бидејќи единствено примитивните не воделе грижа за себе и за другите. Кога кај луѓето ќе се создаде чувство на вина, тогаш со нив лесно се манипулира.