Tag:

оператор

  • Менаџментот на двата мобилни оператори „Вип“ и „Оне“ очекува дека Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе даде позитивно мислење за спојување на двете компании до крајот на рокот предвиден за оваа постапка.