Tag:

нено богдан

 • Дека немаме демократија во земјава ни е јасно на сите. Некои велат дека имаме партократија (владеење на партиите) ама тоа не е точно оти не владеат партиите туку нивните лидери. Дури ни бирократијата не е водечката сила во држава. Па каква „-кратија“ имаме ние?

 • Замислете дека во нашата земја во овие зимски месеци или некаде напролет се појави наезда на глувци. Како би реагирале нашите партии, медиуми, аналитичари и други јавни личности? Можеби вака:

 • Обично се случува кога на пример археолозите ќе ископаат древен артефакт да настане спор околу тоа на која точно цивилизација ѝ припаѓал артефактот. Кај нас, во нашава терсене држава – за сѐ од минатото сме сигурни, но за артефактите од сегашноста сме збунети.

 • Низ историјата бројни мислители кажале мудри изреки кои и во нашево време би имале смисла, секако малку прилагодени на актуелниве ни прилики. А кој друг подобро би ги „прилагодил“ мудростите – ако не нашите премудри политичари.

 • Никогаш не е готово

  by fokus
  by fokus

  Секогаш кога ќе се случи нешто непријатно, и кога ќе помислиме дека веќе нема надеж, и обратно, кога ќе постигнеме некој успех и ќе почнеме да веруваме дека сме ја средиле работата засекогаш, треба да се сетиме на оваа приказна, која колку што дава надеж, толку и ги руши илузиите.

 • Зошто неологизми?

  by fokus
  by fokus

  Неологизмот, или „новиот збор“ што е кованица од два веќе постоечки збора, е неопходна алатка при анализирањето на политиката, оти понекогаш секој коментаторот се среќава со појави во своето опкружување, кои се толку нови според содржината им, што никако не може да бидат опфатени или дефинирани или објаснети со значењата од термините што ни ги дава на располагање речникот на нашиот литературен јазик.