Tag:

lekcija za spin

  • Хименопластијата е вид хируршки зафат со кој може да се обнови оној дел од женскиот полов орган што се оштетува неповратно при првиот сексуален чин. Со други зборови, хименопластијата е „враќање на невиноста“. Ова нешто може да се направи и во политиката, кога некој политичар заглавен до гуша во скандали, треба пак да се направи да изгледа невин!