Tag:

идентитет

  • Евреите немаат никаков проблем со тоа што нивната држава се вика Израел, народот жидовски (јудаизам), јазикот хебрејски, а етно-религиската филозофија на нивното опстојување – ционизам! Евреите сфатиле дека прашањето на идентитетот е прашање на животот и на иднината, а не на смртта и копањето по минатото. Таа лекција мораме да ја научиме.