Tag:

dzamija

  • Суспендирањето на Уставот и законите ни се случуваат премногу често за крстот во Аеродром да биде преседан. Понижувањето и насилието станаа секојдневие во мизерните ни животи. И никој не го праша народот. Пак!