Tag:

александар димишковски

  • Проценките се дека околу половина милион македонски државјани живеат и работат во странство. Од нив околу половината се етнички Албанци, државјани на Република Македонија. Но, ниту државата води грижа за нив, ниту, пак, тие избегаа од етикетата дека „и пет долари ќе дадат ако треба, за да ѝ помогнат на Татковината“!