Старова, Дамјановска, Дарлиша, Мурати: Помилувањето не може да биде еднакво за сите

by Фокус 12:05
12:05

Четворицата уставни судии Гзиме Старова, Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлиша и Сали Мурати, кои гласаа против Законот за помилување во кој му се даваат ингеренции на претседателот на државата да ги помилува оние кои учествувале во изборни измами и нерегуларности, педофили…излегоа со издвоени мислења зошто биле против да се зголемат ингеренциите на претседателот, а кои се објавени на страната на Уставниот суд.

„По однос на укинатиот член 1 став 3 и 4 кој таксативно набројува на кои лица осудени за определени кривични дела не може да се даде помилување (против изборите и гласањето, против половата слобода и половиот морал сторени спрема деца и малолетни лица, против здравјето на луѓето по однос на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и за кривични дела против човечноста и меѓународното право), сметаме дека со оглед на уставната можност за законска дискреција во уредувањето на ова прашање од страна на Собранието, членот не требаше да се укине.

- Advertisements -

Намерата на законодавецот да оствари двојна превентивна политика (една е запретената казна сопред закон а другата е неможноста за помилување за делото) при определувањето кои кривични дела би биле изземени од можноста нивните сторители да бидат помилувани, односно да го нормира јавниот интерес на граѓаните и да го определи приоритеното степенување на општествената опасност по свое наоѓање, е право на законодавецот кое експлицитно извира од Уставот – се вели во мислењето на четворицата уставни судии.

Поврзани новости