Специјалното јавно обвинителство бара одлагање на „Пуч“

by Фокус

Од специјалното јавно обвинителство излегоа со соопштение во кое бараат одлагање на главната расправа по предметот познат во јавноста како „Пуч“, од причина што било потребно целосно да бидат запознаени со содржината на доказите кои се доставени до Судот, а кои не се содржани во обвинителскиот предмет што досега не бил доставен. Соопштението го објавуваме во целост:

Сакам да Ве известам и дека ова Јавно обвинителство ги подржува сите законски измени со кои се унапредува статусот на јавните обвинители во Република Македонија и нивната независност, бидејќи вакво нешто е во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Сепак, би сакала да укажам дека со одредбата во предложениот Закон за плати на јавните обвинители, која го овластува Јавниот обвинител на Република Македонија, по претходна согласност од Министерот за финансии, да одлучува за додатоците на јавните обвинители во ова Јавно обвинителство, се кршат воспоставените принципи на автономност и финансиска независност на ова Јавно обвинителство.

Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите јасно ги предвидува додатоците за јавните обвинители во ова Јавно обвинителство, а нивната реализација никако не може да биде врзана со согласност од Министерот за финансии, од причина што Министерството за финансии е должно финансискиот план за работа на ова Јавно обвинителство да го вгради во буџетот и не може никако да го менува. Воедно, принципот на автономност подразбира мое автономно постапување како Специјален јавен обвинител и исклучено е секакво влијание во работата од страна на Јавниот обвинител на Република Македонија. Оттука очекувам во предложениот Закон за плати на јавните обвинители да биде изоставено ова Јавно обвинителство.

Во оваа насока повторно потенцирам дека мисијата на ова Јавно обвинителство е директно поврзана со обезбедување на еднаков третман на сите пред законите и зголемување на правната сигурност и довербата на граѓаните во правосудниот систем на Република Македонија. Автономното, независно и професионално функционирање на ова Јавно обвинителство може да се обезбеди исклучиво со доследно почитување на веќе воспоставените принципи за негова работа и со исполнување на законските обврски и носење на Законот за јавнообвинителска служба на ова Јавно обвинителство. Оттука барам сите политички партии да го поддржат Законот за јавнообвинителска служба на ова Јавно обвинителство и пред граѓаните на Република Македонија да ги искажат своите искрени намери за непречено и функционално работење на ова Јавно обвинителство.

Воедно Ве известувам дека во текот на оваа недела ќе бидат соопштени нови информации за работата на ова Јавно обвинителство, кои периодов предизвикаа интерес во јавноста, а кои не бевме во можност да ги споделиме, поради што за жал одредени медиуми се обидоа да го прикажат ова Јавно обвинителство во едно поинакво светло од она за што ова Јавно обвинителство се залага.

 

Поврзани новости