Што откриваат биографиите за замениците-министри во новата влада?

by Фокус 11:49
11:49

Премиерот Зоран Заев до парламентот достави предлози за заменици-министри. Некои од нив се добро познати за сите, но дел се анонимни за пошироката јавност. Што откриваат нивните биографии?

БИОГРАФИЈА НА БЕКИМ МАКСУТИ

Д-р Беким Максути

- Advertisements -

Email: [email protected]

Датум и место на раѓање: 15.01.1978
Шипковица – Тетово, Република Македонија

РАБОТНО ИСКУСТВО

Април, 2016 – Заменик-министер за одбрана на Република Македонија

2012 – 2015 Институтот за политички и меѓународни студии, Скопје, Р. Македонија – Заменик директор

2014 – 2015 Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово, Р. Македонија – асистент
2014 – 2015 Државен универзитет во Тетово, Р. Македонија – асистент професор

2013 – 2015 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски”, Универзитет Гоце Делчев во Штип, – асистент професор. 2011 – 2015 Првиот приватен универзитет “ФОН” – Скопје, Р. Македонија, инструктор, асистент;

2011 – 2015 Воена академија “Генерал Михајло Апостолски” – Скопје, Република Македонија, – асистент,

2011 – 2015 Раководител на Секторот за меѓународна соработка, Министерството за одбрана на Република Македонија

2004 – 2011 Армија на Република Македонија – Полк за специјални операции- Ренџерски Баталјон
2003 – 2004 Армија на Република Македонија – Втора механизирана пешадиска бригада

2001 – 2003 Асистент на професор во Универзитетот во Тетово – Република Македонија.

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 – 2013 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Р. Македонија,
Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Доктор на науки во областа на мир и развој;
– Докторска дисертација „Влијанието на билатералните спорови на државите од Западен Балкан врз реформите и исполнувањето на критериумите за членство во НАТО и ЕУ”;

2005 – 2009 Св. Кирил и Методиј во Скопје, Република Македонија, Институтот за безбедност, одбрана и мировни студии. Магистер во областа на мирот и развојот;
Магистерски труд “ООН по Студената војна и предизвиците за мировните операции”;

1997 – 2001 Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, Република Македонија;

1993 – 1997 Средно Училиште – Гимназија “Кирил Пејќиновиќ”- Тетово, Република Македонија;

ЈАЗИЦИ И ДРУГИ ВЕШТИНИ

Јазици:
• Албански Мајчин јазик;
• Македонски Академско ниво – пишување, говор;
• Англиски Академско ниво – пишување, говор;
• Германски Работно ниво– пишување, говор;
• Хрватски/Српски Работно ниво– пишување, говор;
• Француски Работно ниво– пишување, говор.

Работа со компјутер: Стручен со повеќето програми на “Мајкрософт Офис” и HTML

Конференции и курсеви:– Учествo на две конференции за безбедност одржани во Скопје, со поддршка на Фондацијата Фридрих Еберт, 2006-2009.
– Курс за Меѓународно хуманитарно право,
– Курс за Законот за вооружени конфликти – Инструктор,
– Курс за специјалните сили 2005/10,
– Дел од Мировниот операцијата Слобода за Ирак 2005/08
(две мисии),
– НАТО курс IPOC- NATO Defense College 2012,
– Курс во DIILS Newport USA,
– Официјален член на делегацијата на самитите на НАТО во Чикаго и Велс,
– Курс за управување со ресурси – NPS Монтереј САД, и многу други работилници, конференции, курсеви и обуки во земјата и во странство.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:

– The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey, во Виена Еуроакадеија во коавторство со Проф. Д-р. Илбер Села – Декември 2011,
– Клаузевиц во светлоста на современите военотеориски мисли –списание Македонска Национална Одбрана, бр.22 од Декември 2011,
– Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia, – Современа Национална Одбран, списание на МО, вонреден број по повод конференција за родовна рамноправност, Септември 2013 година.
– EU vs. NATO Between COOPERATION and CLASH on security issues, Современа Македонска Одбрана, бр. 25, Декември 2013 (во печат)
– “The future of EU Enlargement: Challenge Call – Western Balkans Countries and Turkey”, Euroacademia, coauthor with Ylber Sela PhD, December 2011,
– “Clausewitz in the spirit and thoughts of contemporary military sciences” – Journal of the MoD of R. Macedonia, “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.22, Skopje, December 2011,
– “Peace Support Operation and Women – Case Study R. Macedonia”, Journal of the MoD, R. Macedonia, Special Edition from conference “Gender Equality”, Skopje, September 2013,
– “Women’s Network in the Defense – Gender Equality and Security Sector Reforms in Western Balkan”- coauthor with Zhanet Ristoska PhD, monthly journal “SHTIT”, No.49 September 2013,
– “Opportunities of the West Balkans Countries – where to start”, speech at workshop organized by CEENA, Sarajevo 28.10.2013,
– “EU vs. NATO between COOPERATION and CLASH on security issues” – MoD journal “Makedonska Nacionalna Odrana”, No.25, Skopje December 2013,
– “Study about women’s position in the armed forces of the countries from Western Balkan”- Project of UNDP and SEECAC, Belgrade, Podgorica, Sarajevo and Skopje 2014,
– Interview in monthly MoD journal “SHTIT”, No.54 February 2014,
– “Wells Summit – NATO back the original idea” – KOHA Daily journal in Republic of Macedonia, 11.September 2014.
– “First World War: Lessons learned from the Western Europe countries and their implementation to the Balkan region”, Conference organized by Austrian Embassy and ISPN, Skopje, June 2014.
– Challenge of the European Union’s Energy Security Approach, Academicus
International Scientific Journal, January, Year 2015, Nr. 11, coauthor with Prof. Ylber Sela PhD.
– “SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC CHANGE IN THE WESTERN BALKANS” “MANAGING DIVERSITY” – NATIONAL, ETHNIC AND RELIGIOUS DIFERENT IDENTITIES OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES SHOULD NOT BE OBSTACLE FOR EU AND NATO INTEGRATION. “Europe Inspiring” – 19th International Conference of Young Scholars, 2015, Prague.
– WESTERN EUROPE AND ITS HISTORICAL ENGAGEMENT IN THE BALKANS Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 6 No 2 S5 April 201,
1. “WESTERN BALKAN AND SECURITY CHALLENGES”, coauthor with Ylber Sela, Summer School, Sipan Dubrovnik Croatia.

Лични интереси:

Љубител на класична музика, поп, рок и други жанрови,
Активен во спортови како алпинизам, скијање, фудбал, шах, итн.

БИОГРАФИЈА НА АГИМ НУХИУ

Доц. Д-р АГИМ НУХИУ

 • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 • Датум на раѓање: 24. 08.1977, с.Слатина, Тетово.

 • ОБРАЗОВАНИЕ

 • Доктор на правни науки – Правен Факултет, Универзитет во Тирана, Албанија, 2009 – 2013;

 • Магистер на правни науки – граѓанско право, Правен Факултет, Универзитет во Приштина. Косово, 2001-2008

 • Магистер на правни науки – граѓанско право Правен Факултет, Универзитет во Тирана, Албанија, 2005- 2007.

 • Дипломиран правник, Правен Факултет, Универзитет во Тетово, 2001.

 • ПРОФЕСИОНАЛНА И ПОЛИТИЧКА КАРИЕРА

 • Министер во Министерство за внатрешни работи, 2017,

 • Заменик Министер во Министерство за внатрешни работи, 2016,

 • Продекан за наука на Правен Факултет при Државен Универзитет во Тетово, 2015 – 2016,

 • Шеф на Катедра на граѓанското право на Правен Факултет при Државен Универзитет во Тетово, 2015 -2016,

 • Координатор на Меѓународно научно списание за правни прашања ,,ЈУСТИЦИА,, на Правен Факултет при Државен Универзитет во Тетово, 2015-2016,

 • Доцент на Правен Факултет при Државен Универзитет во Тетово, за предметите ,, Граѓанско право,, и ,,Граѓанско процесно право,, 2013 – во продолжение,

 • Главен уредник на Меѓународно научно списание за правни прашања “Ulpianus”, Здружение на Правници Албанци во Македонија, 2012 – во продолжение.

 • Член на Комисија за заштита од дискриминација, 2011 – 2015.

 • Претседател на Научни Истражувачки Форум на Здружението на Правници Албанци во Македонија 2011 – 2015.

 • Член на советодавниот комитет за спроведување на Охридскиот рамковен договор, 2011

 • Претседател на Советот на Државен Универзитет во Тетово, 2010

 • В.д. Декан на Правен Факултет, на Државен Универзитет во Тетово, 2009 -2010

 • Член на Комисијата за полагање на испитот за претставник на заштита на индустриска сопственост, 2008 – 2015

 • Член на Државен Матурски Одбор, 2008 – 2014

 • Член на Одборот за акредитација на институциите на високото образование, 2008 – 2010

 • Продекан за настава на Правен Факултет на ДУТ, 2006 – 2007

 • Координатор за ЕКТС на Правен Факултет на ДУТ, 2005 – 2006

 • Член на комисијата за правни – статутарни прашања на Општина Теарце, 2004 – 2008

 • Потпретседател на Управниот Одбор на Заводот за заштита на здравјето – Тетово, 2002 – 2007

 • Член на Сенатот на Универзитет во Тетово, 2002 – 2004

 • Соработник/Асистент со редовен работен однос на Правен Факултет на ДУТ, 2001 – 2013,

Нучни и професионални активности за концептот на еднаквоста и недискриминација:

1. Доц.др. Агим Нухиу и др., “The equality and nondiscrimination and the civil court procedure – The case of Macedonia”International Knowledge Sharing Platform, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 47 (2016).

2. Доц.др. Агим Нухиу и др., IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT” IN THE AREA OF EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION – The case of Macedonia, International Knowledge Sharing Platform, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240, Vol 43 (2015).

3. Доц.др. Агим Нухиу и др., CONCEPT OF TOLERANCE, EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION AND THE ROLE OF THE COMMISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION (CPD), ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW, ILIRIA College (Kosovo)&Felix – Verlag (Germany), во печатење, ISSN 2192-7081 бр. 2/2015,

4. Доц.др. Агим Нухиу и др. ”Exchanging good practices on anti-discrimination – work of the Austrian equality infrastructure and the national Commission for protection against discrimination,,OSCE & КЗД – 2015, Скопје.

5. Доц.др. Агим Нухиу и др.,,CHARACTERSITICS OF THE CIVIL COURT PROCEDURE FOR PROTECTING AGAINST DISCRIMINATION, ,,Social change in the global world “organized by the Faculty of Law on Goce Delchev University in Stip, Macedonia, Faculty of Law, Political Science and Criminology of the University of Liège, Belgium and the Faculty of Law of the Voronezh State University, Russia,ISBN 978-608-244-229-7, Штип, 2015.

6. Доц.др. Агим Нухиу, Interduction review on the principles of equality and non-discrimination regarding the legal status of individuals and the right to education – with a special accent on Roma citizens, Nondiscrimination in Republic of Macedonia, With focus on persons withhout documents and children outside educational system, Learning Together, Humanitarian and charitable Roma Association, Mesecina, Gostivar & First Children’s Emassy in the World ,, Megjashi”, ISBN 978-608-65855-3-2 – Skopje, 2015

7. Доц.др. Агим Нухиу и др. ,, LEGAL ASPECTS FOR PRINCIPLE OF EQUALITY ANDNON-DISCRIMINATION – THE CASE OF MACEDONIA,,Second International Scieintific Conference “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTАINABLE DEVELOPMENT”, International University of Struga, 2015, International scientific magazine ,,The Heritage,, ISSN 1857-7482, бр. 2/2015,

8. Доц.др. Агим Нухиу и др.,The Constitucional and Social Concept of Human and Citizens Rights in Macedonia, The 1-st Scardus Conference, Association “Universi”& Association for Anglo-American Studies,ISBN 978-608-4786-00-9, Tетово, 2015

9. Доц.др. Агим Нухиу, Access to medical services from the perspective of the principle of equality and non discrimionation, International magazine for social sciences “VIZIONE “ISSN: 1409-8962, бр. 22/14, Skopje,

10. Доц.др. Агим Нухиу, Features of the Civil Law Procedure for Protection against Discrimination, ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW, ILIRIA College (Kosovo)&Felix – Verlag (Germany), ISSN 2192-7081 бр. 2/2014,

11. Доц.др. Агим Нухиу, Parties in court proceedings for protection from discrimination, Меѓународно научно списание „Justicia“ ISSN 1857-8454, Правен факултет, Државен Универзитет во Тетово, бр.3/2014,

12. Доц.др. Агим Нухиу, Начела на заштита од дискриминација, Анализа за судската заштита од дискриминација – научна книга, ISBN 978-9989-2826-7-6 ,,Месечина,, – Гостивар, 2015,

13. Доц.др. Агим Нухиу и др.,,THE STATE OF LAW AND THE PRINCIPLE OF EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION,, International Scientific Conference “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTEINABLE DEVELOPMENT”, ISSN 1857-7482, International University of Struga, 2014.

14. Доц.др. Агим Нухиу, Civil actions for court protection from discrimination, Меѓународно научно списание „Justicia“, ISSN 1857-8454, Правен факултет, Државен Универзитет во Тетово, бр.2/2014,

15. Агим Нухиу и други, Комисијата во функсија за заштита од дискриминација, Водич за граѓаните, ISBN 978-608-4681-19-9, МЦМС, Скопје, 2014,

16. Агим Нухиу, 2-the Annual International Academic Conference on Europian Integration “The integration of the southeastern Europe in the European Union – Challenges” , Tетово, 29-30 јуни 2013.

17. Др. Агим Нухиу, Толеранција и начелата на недискриминација во законските рамки за земјите од западен балкан, Меѓународно научно списание “Diskutime”, Балкан Центарот за Меѓународни Односи&Институтот за Европски Студии – Универзитет во Тирана, ISSN 1857-8543, бр.6, Јуни 2013, Teтoво.

18. Агим Нухиу и др., Non discrimination as a constitutional principles of right of Macedonia, International Scientific Conference ” Private law in 100 years of Albanian State” Правен Факултет, Универзитет во Тирана , Tирана, 2012;

19. Агим Нухиу, Institutional framework for the protection discrimination in Macedonia, International Scientific conference ” Legal scientific thought in the era of integration and globalization” Association of Albanian lawyers of the Republic of Macedonia, Skopje, 2012;

20. Aгим Нухиу и др., Спогодва за стабилизација и асоциација, Македонија и Албанија кон Европската Унија, Меѓународно научно списание “JUSTINIANI I I” Универзитет “JUSTINIANI I I” Тирана, бр.2/2010,

21. Агим Нухиу&Беким Кадриу, Дискриминација во Република Македонија, во 2009 и 2010 год., научна книга, ISBN 978-9989-2826-4-5, Месечина, 2010.

Експерстки ангажмани во проекти за концептот на еднаквоста и недискриминација

1. Проектот (PR 368084)” Promotion and protection of the concept of equality and non-discrimination”OSCE, Mission to Skopje, 2015.

2. Проектот (PR 374862) “Strengthening National Capacity to Tacle Hate Crime and Hate Speech”, OSCE, Mission to Skopje, 2015.

3. Проектот „Зајакнување на владеење на правото за заедницата на ЛГБТ граѓани“, Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје, 2015

4. Проектот “Roma in the European Cities, период децембар 2011- август 2013” со невладината организација ,, Месечина,, Гостивар, 2014.

Активностите за промоција на концептот за еднаквоста и недискриминација:

1. Агим Нухиу и др., Program Capacity building for solving cases of discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, Netherlands Institute for Human Rights, Netherland, 2015

2. Агим Нухиу и др. , Институционалната соработка помеѓу Комисијата а заштита од диксриминација и Единиците на локалната самоуправа, Организирано од ОБСЕ, КЗД и Општината Гостивар, 2014.

3. Агим Нухиу и др., Состојбата и предизвицита на дискриминацијата врз етника основа, Пројект ,, Прогрес,, и ЕУ, Организирано од МЦМС, Скопје, 5 декември 2013 год.

4. Агим Нухиу ио др, Институционалната соработка помеѓу Комисијата а заштита од диксриминација и Единиците на локалната самоуправа, Организирано од ОБСЕ, КЗД и Општината Куманово, 2013.

5. Агим Нухиу и др, Спроведувањето на правата на еднаквоста и заштита од дискриминација, Тетово, 26 септември 2012, организирано од Народниот правобранител на РМ,

6. Агим Нухиу и др., 23-27 maj 2012, Study visit fo Commision for Protection from Discrimination, Macedonia, Bruksel, Белгија.

7. Агим Нухиу и др., 13-17 qershor 2011, Study visit fo Commision for Protection from Discrimination, Macedonia, Даблин, Ирска.

8. Агим Нухиу и др., 22 септември 2010, учествувал во трибина со тема:’’ Институционалната заштита од дискриминација’’, организирана од HDZR ‘’ Mесечина’’ Гостивар и Институтот за меѓународни односи на Државениот Универзитет во Тетово.

УЧЕСТВО ВО ДРУГИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОЕКТИ:

 • Координатор на Втората Научна Конференција:,, Универсализмот, Глобализацијта и Правната држава,, на Правниот Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 13-14 ноември 2015

 • Проектот: “Drafting of the Law on Notaries of Macedonia, Deutsche Gesellschaft fur Internationale zusammenarbeit (GIZ), GmbH”. Министерството за правда на Република Македонија во текот на 2012-2013

 • Прекотот: Начелата на ефиксноста, правдата и независностата во вонпарнична постапка во основните судови во Македонија, 2010-2013, Парвен Факултет, Државен Универзитет во Тетово

 • “Social character of automobile liability insurance” Four Congress of Social Sciences in the Balkans, Turkey – Macedonia, 2012

ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВИ:

 • Доц.др. Агим Нухиу, Contract as legal fact-doctrinal aspects, International Journal”Vizioni” ISSN: 1409-8962, бр.24, Скопје 2015

 • Доц.др. Агим Нухиу, Procedural aspects of reviewing the inheritance, International Journal “Vizioni” ISSN: 1409-8962, бр.23, Скопје 2015

 • Доц.др. Агим Нухиу, The legal position of the legal heirs in the Macedonian succesion law, International Scientific Book, Lawuers Association of Albanian of Macedonia Scientific – Research forum, Tetovo, 2014.

 • Доц.др. Агим Нухиу, Doctrinal aspects of the insurance contrat, International Journal, Anglisticum, 2014.

 • Доц.др. Агим Нухиу и др., HECURIA E PROCESIT INTEGRUES TË R.MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIAN, PËRPJEKJET DHE PENGESAT, THE HERITAGE, Меѓународен Универзитет во Струга, бр.13/2014

 • Правните односи на осигурување во собраќајните несреќи , Меѓународна Научна Списание “Justicia”, ISSN 1857-8454, Правен факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2013

 • Смрта во собраќајни несреќи како правен факт, Списанието ,, Правник,, Здружениe на правници на Македонија, бр.254, Скопје, 2012

 • Доброволните граѓански правни акти во прометот на стоките, Научно списание ,, Ulpianus,, Здружение на Правници Албанци во Македонија, ISSN 1857-8144, бр. 1/2012 – Тетово, 2012

 • Прашањето за правото на сопственост на градежните објекти без право на градба, Списанието ,, Правник,, бр.237, Скопје, 2012

 • Прашањето на надоместување на штета во собраќајни несреќи во доктрината и судкската пракса на Македонија, Косово и Албанија, Научнo списание ,, Studime Juridike,, Правен Факултет, Универзитет во Тирана, Република Албанија, бр.2/2011.;

 • Концептот на застареноста на граѓанското право, Правен Факултет, Универзитет во Приштина, Списание “Е drejta” бр.1/2011, Приштина

 • Правото за надоместување на штета предизвикувана во собраќајни несрќи во рамката на оставината, Научно списание ,, Ulpianus,, Здружение на Правници Албанци во Македонија, ISSN 1857-8144, бр. 1/2011 – Тетово, 2011

 • Процедурални аспекти за надоместување на штета врс основа на автоодговорност, Списаниета ,, Jehona e re,, бр.5/2011, Скопје

 • Наследното право (студии според граѓанскато законодавство на Македониа), монографија, Тетово, 2011 г.;

 • Осигурувањето од одговорноста за направената штета од моторното возило во Македонија, Научна списание ,, Studime juridike,, Правен Факултет, Универзитет во Тирана, Република Албанија, 2011 г.;

 • Наследување на правата од индустриска сопственост, Научен форум на Државниот Завод за Индустриска Сопственост, Скопје, 2010г.;

 • Спогодба за стабилизација и асоцијација, Македонија и Албанија кон ЕУ, Научна списаније ,, Јустиниан I,, Тирана, Република Албанија, 2010 г;

 • Публикација – Дискриминација на Република Македонија, во периодот 2009-2010 г., Проект поддржан од Европската Унија, објавено од страна на невладина организација, ,,Месечина,, 2010 год.

 • Публикација – Потреба за резерва од Сингапурската спогодба за правото на трговските марки, Списание, Правгшк, Скопје, 2010

 • Публикација – Правна основа за надоместување на штетата причинета од моторно возило, “Vizioni”‘, бр. 13-14, Скопје 2010

 • Публикација – Теортески и практични аспекти за поимот на земјините службености, Списание “Е drejta” nr 3-4 /2008, Приштина

 • Публикација – Право на земјини службености, монографија, Тетово, 2009

 • Публикација – Судска власт на Македонија, монографија, Тетово, 2008

 • Публикација – Субјекти на граѓанско право, монографија, Тетово, 2006

УЧЕСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУКИ:

 • 24.01 – 05.02.2011  – Tempus project Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional Planning, College Erasmus University Belgium of Brussels, Белгија;

 • 12 – 17 јули 2010, Tempus project Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in support of National and Regional Planning, Vienna, Austri – Alicante, Шпанија;

 • 7 – 10 јуни 2010, School of global studies, University of Gothenburg, Шведска;

 • 7-10 мај 2010, Дипломатската Академија во Виена – Виена, Aустрија;

БИОГРАФИЈА НА ОЛИВЕР РИСТОВСКИ

Лични информации

Име и презиме

Оливер Ристовски

Адреса

Ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1/8, Скопје, Македонија

Телефон

+ 38970221426

E-mail

[email protected]

Националност

Македонeц

Датум на раѓање

15.06.1964

Пол

Машки

Работно искуство

Работна позиција

Назив и адреса

1990 година до денес

Во 1990 година веднаш по положување на правосудниот испит формирал адвокатската канцеларија во која активно работи до денес и во која во моментот има вработено четворица адвокати и ангажирани адвокатски приправници

Адвокат Оливер Ристовски

Ул. Аминта Трети бр.25/1-2 Скопје

Едукација и тренинг

1998 година

Министерство за правда на РМ

Положен нотарски испит

1990 година

Министерство за правда на СФРЈ

Положен правосуден испит (во Белград)

1983-1988 година

Дипломиран правник (Bachelor of Laws LL.B.)

Правен Факултет Скопје

УниверзитетСв. Кирил и Методиј Скопје

1990 година до денес

Активно присуство на семинари, обуки, едукативни тренинзи, тркалезни маси и слично од правната областа и правосудството

Компјутерски вештини

Office ( Word, Power Point), Internet

Останати особини

Мајчин јазик

Македонски

Други јазици

Одлично познавање и активно служење на Англискиот, Српскиот и Хрватскиот јазик

Социјални вештини и способности

Возачка дозвола

Трудољубивост

Амбициозност

Комуникативност

Посветеност кон работата

Тимски играч

Организациски вештини

Генерирање нови идеи

Б категорија

1

БИОГРАФИЈА НА АРТА ТОЧИ

Лични податоци

Име Арта: Точи

Датум на раѓање: 7/08/1962

Националност: Албанка

Место на раѓање: Тетово, Р. Македонија

Брачен статус: мажена, две деца

Академски податоци

2009: Доктор на лингвистички науки- Унвезитет на Југоистична Европа

2006 Магитер по алицирани јазици-Indiana University, Bloomington, САД

1987: Професор по англиски јазик и литература-Приштински Унверзитет

Професионаална кариера

1987-2002: Професор по англиски јазик

2002-2006: Лектор по анфлиск јазик, Унвезитет на Југоистична Европа

2006-2009: Виш лектор по анфлиск јазик, Унвезитет на Југоистична Европа

2009-2014: Доцент по лингвистички науки и превод

2014- Вонреден професор по лингвистички науки и превод

2007-2010: Про-декан на Факутетот за Јазици, ултури и комникации, Унвезитет на Југоистична Европа

2016 – Директор на Докторскаа школа, Унвезитет на Југоистична Европа

Политички ангажман

2015- Предсетал на Унијата на жената во патијата Движење за Реформи, ДПА

2016- Член на Централното председателство, Движење за Реформи, ДПА

2016- Кадидат за пратенк

Листа на конференции и објавени трудови

 • Точи, АртаThe Importance of Age in Foreign Language Learning . In International Journal of Education and Practice, Vol 5, No 2, pp. 118-123. International Journal of Education and Practice, New York, 6 / 2014. ISBN 2222-1735 (Paper). (Download

 • Точи, Арта. Translatability of English Idioms into Albanian Language. 2016. International Conference on Languages, State University of Tetovo

 • Точи, Арта. An Analysis of the Use of Past Simple and Present Perfect in the English Translation of Broken April. 2016. AAB College in Prishtina

 • Точи, АртаBorders as Myths. In American International Journal of Contemporary Research, pp. 173-177. American International Journal of Contemporary Research, New York, 6 / 2014. ISBN 2162-142X (Print),. (Download

 • Точи, АртаEvaluation of Learning in Online Studies Quality of Assessment, Qualification and Evaluation in Higher Education, pp. nn. SEEU, Tetovo, R. of Macedonia, 6 / 2014. (Download

 • Точи, АртаBorders that Created Myths. In 2nd ASSE International Conference on British and American Studies: Nation, nationality, nationhood: What’s in a name?. ASSE and CIT., Тирана, 5 / 2014. ISBN nn. (Download

 • Точи, АртаEvaluating Students’ Creativity in Writing. In 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, pp. 265-274. Burch University, Сараево, Босна и Херцеговина, 5 / 2014. ISBN 978-9958-834-21-9. 

 • Точи, АртаВлојанието на социо-кутурните фактори во изучуваљњто на страниот јазик.  Prospects and State of Today’s Sociolinguistics, pp. 229-234Унвезитет на Југоистична ЕвропаТетово, 2014. ISBN 978-608-4503-92-7.

 • Точи, АртаApproaches and Treatment of Languages in Multiethnic Societies, Case study: R. of Macedonia. In Proceedings of the 2nd international Conference on ‘Research and Education Challenges Towards the Future, pp. 55-65Универзитет ‘Luigj Gurakuqi’, Скадар , Aлбанија, 2014. ISBN 2308-0825. 

 • Точи, А. , Алиу, М. Gender stereotypes in current children’s English books used in elementary schools in the Republic of Macedonia. In American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No 12, pp. 32-38. American International Journal of Contemporary Research, New York, 12 / 2013. ISBN 2162-139X (Print). (Download

 • Точи, АртаQuality Assurance at South East European University. In International Conference (ICRAE 2012), Research and Education-Challenges Toward Future. University ‘Luigj Gurakuqi’, Скадар, Aлбанија, 11 / 2013. ISBN ISSN: 2308 – 0825. (Download)

 • Точи, Арта. Teaching English to Students with Different Cultural and Linguistic Backgrounds. In nternational Conference: Communication and Society: Verbal and Noverbal Interactions and Stereotypes of Communication. University of Shkodra , Скадар , Aлбанија, 11 / 2012. ISBN 978-992-84011-7-5. 

 • Точи, Арта , Translating skills into jobs. In 6th European Master’s in Translation (EMT) Conference. European Commission, Directorate-General for Translation, Brussels, Belgium, 2012. (Download

 • Arta Toci, Jehona Mustafi, Benjamin Keatinge,. “SEEPALS: SOUTH EAST EUROPE PROJECT for the ADVANCEMENT of LANGUAGE STUDIES”. In MA in Translation and Interpretation. TEMPUS, Марибор, Словенија,  2012. (Download

 • Точи, АртаThe Role of Social and Cultural Background in Learning English as a Foreign Language,. In Institute of Alb-Shkenca, Vol. 4, No. 1Министерство за бразование и наукаТиранаПриштинаСкопје, 2010. ISBN 2073-2244. 

 • Точи, АртаEffects of Code Switching in EFL Classroom. In 1st International Conference at SEEU, From Teaching to Learning: Current Trends in ELT, pp. 16-26. SEEU, Тетово, Македонија, 2010. ISBN nn. 

 • Точи, АртаIntercultural Communication in EFL Classroom. In Cogito, pp. 103-109. Arberia design 2009. ISBN 1857-579X. 

 • Точи, АртаThe EFL Teaching in SEE-University. In Academic days of Timisoara. Language Education Today: Between Theory and PracticeУниверзитет на Темишвар, Темишвар, Романија, 2009. ISBN 2065-2429. 

Познавање на јазици

Албански (мајчин), Англиски, Македонски, Турски

БИОГРАФИЈА НА ШИРЕТЕ ЕЛЕЗИ

1.Општи Податоци

Име Ширете

Презиме Елези

Место на раѓање Frankfurt Main Р.Германија

Датум на раѓање 20.03.1981

Националност Aлбанка

Статус Мажена

2.Образование

 • 1996-2000 ГимназијаПанчеПоповскивоГостивар

 • 2000-2004 ДУТ (Економски Факултет),

 • 2006-2008 Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје (Msc.),

 • 2009-2011 Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје (PhD.)

 • (Јануари 2009 научно звање Магистар по Економски Науки

 • (Декември 2011 научно звање Доктор по Економски Науки ( PhD )

3. Член во Асоцијации :

Task Force Member за Fiscal Decentralization во NALAS,

Член на работни групи во ЗЕЛС-Областа Финансии ,

Член на управен одбор на мрежата на финансиски работници во ЗЕЛС

Член на работни групи за буџетски форуми во Општина Гостивар организирано од Швајцарска Агенција за Развој

Член на КомитетотТвининг пројект подржан од Владата на Холандија за зголемување на финансиски капацитетит ПИФС за локални и централни Власти во РМ,

Член на работни групи во ЗЕЛС во областа на измени на локални такси и даноци.

4. Други специјализаци:

Години

2005-2016

Oрганизатор

World Bank,/USAID, OSCE, SHFK/ЗФРЛ,BNJV,European Commision TAITEX

Финансиски Менаџмент, Јавни Финансии, Анализа на кредибилитетот на општините , анализа на фискалните политики и други .

Учество во:

Панел дискусии во земја и надвор од земјата, семинари,конференции и др.

5. Знаење на јазици

Албански Јазик

Други јазици:

C1

C1

B2

B2

C1

 • македонски

 • англиски

 • германски

 • чешки

 • србо-хрватски

6.ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

05.04.2016-30.05.2017 Министер за локална самоуправа -Влада на Република Македонија.

Период

од2005- до април 2016

1.Институција

Општина Гостивар

Адреса

ул. Браќа Ѓиновски бр.61, 1230 Gostivar

Работно место

Раководител на сектор за финансиски прашања

2.Институција

ДУТ

Адреса

ул.Илинден, 1200 Tetovë,

РМ

Работно место

Part time Professor

Предмети

Markets and Financial institutions, Public Finances, Financial Management, Analyses of Financial Reports, etc.

Период

Семестр 2012.

3. .Институција

International University of Struga

Адреса

EzerskiLozja N-1, 6330 Struga,

Republic of Macedonia

tel: ++389 46 786 160

Работно место

Вонреден Професор

Предмети

Investment Management, Corporate Finance, Public Finance,Financial Market and Institutions

Период

2013-2016

7. Стручни објавени трудови

1.EleziShiret,, Management of Local Finances in the Republic of Macedonia”

2.EleziShiret:Experiences and practice in the budgeting process in Local Government Units in the Republic of Macedonia

3.EleziShiret:,,The importance of Budgeting process in the Municipalities in the Republic of Macedonia “

4. EleziShiret:,,Municipalities, how to get out of crisis?

5.EleziShiret: Fiscal Decentralization and Planning of stable Municipal Budgets in the process of fiscal decentralization “

6.Elezi, Shiret:,,The importance of Local Surtax”

7.Elezi, Shiret,,EQUALIZATION FRAMEWORK FOR MUNICIPALITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH GRANTS

8.Elezi Shiret and other authors,,Fiscal Decentralization in South East Europe for 2011-report,

9. EleziShiret, and others co-authors ,,Improving Local Governments Capacity, The Experience of Municipal FinancesSelf-Assesment in South-East Europe, the Case of the City of Gostivar

10.Elezi Shiret, ,,Current State of Local Finances in the Republic of Macedonia

11.EleziShiret, Levitas Anthony and others co-authors,,Fiscal decentralization indicators in South East Europe: report 2012

12. Elezi Shiret, Levitas Anthony and others co-authors ,,Fiscal decentralization indicators in South East Europe for 2006-2013.

13.Elezi Shiret, LOCAL GOVERNANCE IN AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE COMPARING LOCAL GOVERNMENT FINANCES IN MACEDONIA WITH SLOVENIA

14. Elezi Shiret , Property Tax in Transition countries: The Case of the Republic of Macedonia from 2006-2015

1.Doctoral thesis ,, St. Cyril and Methodius ” University, Skopje,Macedonia, December 2011

2. Master’s thesis St. Cyril and Methodius University-Skopje,, Economic Institute, Skopje, Macedonia, January 2009

3.Economic Development nr.3/2008, page 303, the Scientific Journal of the Institute of Economics –Skopje, International Scientific Journal, ISSN-1409-7893

4.Magazine,,Koha “, Daily Press, nr.754, 11/2009

5.,, Vizioni nr. 13/2009, The magazine of science and social science-Skopje /

6. Magazine ,,Lajm”, Daily press nr.1270, page 11/2009

7.Economic Development: Journal of the Institute of Economics, International Scientific JournalSkopje. – Skopje, Vol. -, – Vol. 1-3/2011, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 22150997.

8. NALAS, Network of Association of Local Authorities, Europe-NALAS, 2012: ISBN 978-608-4680-01-7

9. Urban Partnership Program of the World Bank –WBI and Austria 2013

10.Economic Development, nr. 2-3/2012 , Skopje, International Scientific Journal, ISSN 1409-7893, ZDB-ID 22150997

11.NALAS,Skopje,2014.ISBN 978-608-4680-02-4

12. NALAS,Skopje,2015 ISBN 978-608-4680-05-5

 1. 13.European Scientific Journal Vol 11, N) 13 (2015),

ISSN: 1857 – 7881 , ISSN: 1857 – 7431

ESJ`s Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25

European Scientific Journal Impact factor 2012 1.2875

 1. 14.European Scientific Journal n vol.12,

 2. No.28 I (2016)ISSN: 1857 – 7881 , ISSN: 1857 – 7431

European Scientific Journal Impact factor 2015 0.355

Книга:

Elezi Shiret: Управување со општинските финансии во Република Македонија,

(Management of Local Government Finance in the Republic of Macedonia), Skopje 2014, ISBN 978-608-236-027-0

8.Учество во:

Конференции

1. International Conference(Panelist)

,,Improving Municipal RevenuesWBI,Hungary, Budapest, December 2011

2. General Assembly Meeting of the Network of Association of Local Authorities in South East -Europe,Prishtina, Kosovo, March,2012

3.International Conference ,, The Future of the Fiscal Decentralization in South- East Europe, Budva, Montenegro, World Bank, November 2012

4.Conference ,,Local and Regional Development-Potential or Deception?”(Panelist),SOROS,Skopje,Macedonia, November 2012

5. Workshop ,,Cities without Corruption – Cities with Future ,World Bank, Skopje, Macedonia, November 2012

(Ronald MeclinAbaroa –expert speakers )

6.Conference ,,Modernizing Local Public Expenditure Management, World Bank ,Mavrovo , Macedonia,May2012

7.International Conference : ,, Public and Municipal Finances in Europe and the Balkans, World Bank WBI, Vienna, Austria, January 2013

8.International conference: “Transfer of the Czech Knowledge in Support to Local Government Associations of Macedonia (ZELS), Moldova (CALM) and Kosovo (AKM),to strengthen capacities for policy advocacy for improving / establishing fiscal incentives for energy efficiency measures in public schools” as stated in the Terms of Reference for Local Experts ” , UNDP,NALAS, MEPCO, Prague, Czech Republic, March 2013

9.Prezenter-Lecturer on the Regional conference,, Public Finances- Local Finances in the Republic of Macedonia”, ZELLS, HELVETAS, DLDP-Decentralization and Local Development Program, Skopje, Macedonia, October,2013.

10.MUNICIPAL FINANCE, URBAN PLANNING AND LAND MANAGEMENT FROM MFSA TO CITY INVESTMENT PROGRAMMING = URBAN AUDIT Experiences from Macedonia: Focus on the preparation of the 2014 Capital Investment Budget, WBI,Skopje ,Macedonia,December , 2013

11. International conference ,, Local Administration Facility –Fiscal Decentralization ,Evropian Commission, TAITEX, Brussels, Belgium, February 2013

12.National Conference Mayors Symposium – Transformational Leadership in South-East Europe,WBI, Vienna, Austria,February 2014

13.Current State of Local Government in South-East Europe-opportunities and limitations in meeting the needs of the citizens,NALAS, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, March 2014

14.International meeting ,, Gender Responsive Budgeting at Local Level” in cooperation with UN Women and NALAS, Istambul, Turkey, March 2015

15. Work meeting ,,Optimization of the school network and adequate planning of block grands, Skopje, ZELS, Macedonia, June 2015

16.Conference on Public Internal Financial Control organized in cooperation with the European Commission, Skopje, November 2015

17.Participationon the meeting of Ohrid Framework Agreement Review Thematic Consultation for Social Cohision in the  area of decentralisation (FiscalDecentralisation), in Skopje, 17 november 2015

18.Monitoring spending of Local budgets and political parties in the election process, from December 2015-May 2016, In charge of realizing the project objectives in the Municipality of Gostivar, organized from Transparency International Macedonia

19.International meeting ,, Municipal Finance SEE 2020” in Tirana, Albania, in organization from NALAS (Network of associations of Local Authorities of South –East Europe, February 2016

20. Conference “Integrity Day” dedicated to preventing corruption, and the clash of interests in Local Sellf-Governments units., Delegation of the European union, Skopje, May 2016

21. Scientific Conference ” Republic of Macedonia on its road toward the European Union (2020) – experiences, challenges and perspectives “.MANU Skopje, May 2016

22. Panelist on a Regional Congress which was held in Podgorica, in Montenegro on “The favorable business environment”, where was the announcement of the best municipalities for investment in the region. Podgorica, Montenegro, May 2016.

23.  Conference The results obtained from the research of the National integrity system, organized by Transparency International – Macedonia, Skopje, Macedonia, June 2016

24. International Conference “Good Management and cooperation with migration of the Western Balkans and places from Central European Countries”, ALDA, Skopje, June 2016

25. Conference The twining project of EU ” Further development of organizational capacity strengthening, administrative and technical of auditors Body” organized by the Body auditors of the instrument for pre-accession assistance, Skopje, July 2016

26. International meeting with the Vice-President of the Assembly of Sweden Izabel Dingisan “The role of Municipalities in the fair representation of Gender equality and the process of Fiscal Decentralization in Macedonia” , July 2016

27. International meeting with Central and Local authorities from EU Countries, Mayors of Velika Polana and Celje Slovenia, Margaret am Raab and Gratz Austria, Jastrebasko and Zagreb Croatia (mayors of municipalities from Republic of Macedonia were presented experiences in the implementation of projects financed by the European Union), September 2016

28. Conference in the Headquarter of the Delegation of the European Union in Skopje, Information Day for the First Call for proposals in frame of the Program for cross-border cooperation Macedonia – Albania, Skopje, October 2016

29.Conference promotion of the new project “Strengthening of Municipal councils”, Swiss Agency for Development and cooperation, Mavrovo,October 2016

30. Conference ,,Investment and possible support Foreign companies in the Republic of Macedonia (Diaspora invest) ,Tetovo , October 2016

31. conference “Standards for e-transparency and e-accountability at the Local Level” in the framework of the project “Citizenship in the first place”, Skopje, October 2016

32. International Conference “Advancing Economic Development of the Region of Pelagonia” , MLS and the region , Bitola October 2016

33.Conference “The Role of women in decision making at the Local Level,” Women in Decision-making at local level / roles of female Mayors as Potential agents of change, Organized by the Regional women’s lobby for peace, security and justice in South-East Europe, Tetovo , November 2016

34.Conference ,, Submission of technical documentation for infrastructure projects for Development of rural tourism in four municipalities (Bogovinie, Kumanovo, Caska, Debarce) UNDP, Skopje, November 2016

35. Speech on the occasion of the Day “Violence against Women” – UNDP, Skopje November 2016

36. International meeting ,,The thirteenth meeting of the Joint Consultative Committee between the Committee of the Regions of the EU-Macedonia, ZELLS and Ministry , Skopje, November 2016

37.International Conference ,,Review Decentralization: Promoting Policy Coherence for Sustainable Local and Regional Development, OSCE and Ministry of Local Self Government Skopje, December 2016

38. Strategy against flooding in the Polog Region , Ministry of Local self Government and UNDP MAY 2016-2017( relief aid for rehabilitation of the most critical dams in the Shkumbin River in the Polog region

Realized lots of Meetings with Heads of the Embassies in Macedonia from EU countries, Heads of Delegations from EU countries, meetings with representatives of the International Women’s Peace Group from South Korea and other meetings from neighbors countries with officials from central and local governments, etc.

БИОГРАФИЈА НА КИРЕ НАУМОВ

Е-мејл [email protected]

Личен блог https://kirenaumov.wordpress.com/

Адреса Скопје, Македонија

Националност Македонец

Роден 10 јануари 1971

Брачен статус Оженет, татко на две деца

Јазици Англиски јазик

Резиме

Повеќе од 20 години вклучен во економските прашања поврзани со јавниот долг и јавните финансии, предизвиците на приватниот сектор и јавните политики. Искуство од повеќе од 7 години во советување на креаторите на јавните политики со силна волја да допринесе кон поефикасен, транспарентен и одговорен јавен финансиски сектор. Голем критичар на јавни политики кои резултираат во непродуктивно трошење и пораст на јавниот долг, како и воопшто нетранспарентни јавни процеси.

Човек што доживотно сака да учи и ужива да чита посебно теми од политика, јавни политики, историја и индикатори на економски развој.

Од 2009 наваму, активно споделува мислења на својот личен блог.

Кариера

2016-2015

Министерство за финансии на Република Македонија

Позиција

Дополнителен заменик министер за финансии

2015-2009

Осигурително брокерско друштво

Позиција

Претседател на одбор на директори на осигурително брокерско друштво

2010-2007

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Позиција

Асистент во област математика и статистика

2007-2006

Агенција за разузнавање на Република Македонија

Позиција

Директор

2006-2004

Претседател на Република Македонија

Позиција

Советник за економски прашања на претседателот на Република

Македонија

2004-2003

Влада на Република Македонија

Позиција

Советник за економски прашања на претседателот на Владата на

Република Македонија

1997-2003

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Позиција

Асистент во област математика и статистика

1997-1996

Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

Позиција

Соработник во Сектор за финансии и контрола

Образование

1998

Економски факултет на Универзитет во Белград

Поле на студии

Постипломски студии во област на актуарство и осигурување

1995

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Поле на студии

Дипломски студии по деловна економија

Авторски придонеси

2016 Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија подржана од ФЕС

(достапна на http://www.fes.org.mk/pdf/Public_debt.pdf )

2009 Применета математика – збирка задачи објавена од Економски факултет Скопје

2002 Модели за пресметување на каматата објавен од Економски факултет

Скопје (достапен на http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2002.pdf)

2000 Континуален модел за животна рента објавен од Економски факултет

Скопје (достапен на http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/GODISNIK/2000.pdf)

БИОГРАФИЈА НА ВЛАСТЕ ДИМКОВИЌ

Роден 31.05.1958 година во С.Нагоричане

Образование:

1979-1983 високо образование-дипл. инж. агроном, земјоделски факултет Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје

Стекнати сертификати:

Општина Старо Нагоричане-сертификат за активно учество при изготвување при стратегија за локален економски развој на општина Старо Нагоричане

Европски курс за соработка-општини и заштита на животна средина

Основен менаџерски тренинг-Македонски проект за реформа на локалната самоуправа

Професионално искуство:

Градоначелник на општина Старо Нагоричане 2000-2009 год.

Раководител на повеќе функцији во ЗИК Куманово 1985-2000 год.

Благодарници и признанија:

Обединета Српска заедница во Македонија-Светосавка повелба за животно дело

Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство на Р.Србија-благодарница за учество на четврти регионален саем на балканскиот биодиверзитет и селско наследство

Граѓанска асоцијација за рекреативно движење-благодарница за пружена помош во организација на рекреативно движење и пошумување-Кокино 2006

Сојуз на борците од народноослободителнета и антифашитстичката војна на Македонија,1941-1945 год. Благодарница за посебен придонес и подршка во остварувањето на целите и задачите на СБМ на планот на негување и развивање на традициите од НОАВМ 1941-1945

Атлетски клуб Племенито срце Београд-благодарница за племенитост-хуманост-несебичен допринос за развој на атлетскиот спорт во Југославија

Против пожарен сојуз на Р.Македонија-признание за посебни придонеси во подготвувањето-организирањето и учеството на против пожарни квиз натпревари

БИОГРАФИЈА НА ГОЦЕ ЧАКАРОВСКИ

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Специјализација по гинекологија и акушерство, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

– Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје Медицински факултет,

– Гимназија “Јосип Броз Тито”, Битола, Македонија

– Основно училиште “Тодор Ангелевски” , Битола, Македонија

РАБОТНО ИСКУСТВО

Шеф на родилна сала при ГАО Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

1995- Специјалист по гинекологија и акушерство Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

-1988-1995 Доктор по општа медицина во итна медицинска помош во здравствен дом Битола

1987-1988 Доктор по општа медицина во с. Старавина

ФУНКЦИИ

1995-1997 Вд. Претседател на самостоен синдикат на здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија

1993-1995 Заменик претседател на лекарско здружение на медицински центар – Битола

2012- Претседател на Лекарска комора на Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

ПАРТИЈА

09,09,2009 Член на општинската организација на СДСМ Битола

2010-2012 Претседател на месен одбор Панде Кајзерот Битола

2009- член на комисија на здравство при општинска организација СДСМ Битола

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР

MS word, Интернет, Excel, Skype, MSN

ЈАЗИЦИ

– Македонски , Англиски , Српски , Хрватски солидно познавање

БИОГРАФИЈА НА ВИСАР ГАНИ

Име: Висар

Презиме: Ганиу

Дата на рагање : 18.07.1978

Академско звање : Вонреден

Научно звање: Др. По Кинезиологија

e-mail: [email protected]

[email protected]

Едукација:

 • Основно училиште (ЛИРИА-1992)-Скопје ;

 • Средно Училиште (М.М Брицо 1996)-Скопје ;

 • Факултет ( Св. Кирил и МетодијФакултет за Физичка Култура 2001 );

 • Магистерски студии ( Св. Кирил и МетодијФакултет за Физичка Култура 2005 );

 • Докторски студии ( Св. Кирил и МетодијФакултет за Физичка Култура 2009 );

Работно искуство :

Од 2004 г. работам во Државниот Универзитет во Тетово како помлад асистент, асистент на предметот: Теорија и методологија на спортскиот тренинг ( во 2009 бев избран на истиот предмет ДОЦЕНТ, и од јуни 2013 сум избран вонреден професор) .

Јазици на кои можам да комуницирам : Албански (мајчин) , Македонски , Србо-Хрватски и Англиски.

Листа на објавени трудови :

1. Усовршување на движењата во фудбал, како еден од условите за постигнување на врвни резултати , UDK:796.332.012.3 физичка Култура (Скопје), br.1, str.63-64, 2005

2. Ликот и улогата на тренерот во полза на постигнување на врвни резултати со спортистите, UDK:796.071.43.159.923.3 физичка Култура (Скопје), br.1 str.21-22, 2005

3. Некои средства и методи за развој на спортскиот тренинг во атлетиката, UDK:796.42.015.57 физичка Култура (Скопје), br.2 str.106-107, 2005

4. Улогата на тренерот во работатасо најмладите категории на фудбалери, Udk:796.332.077.4-053.2 физичка Култура (Скопје), br.2 str.150, 2005

5. Analiza faktoriale të karakteristikave antropometrike të futbollistëve të moshës 13-14 vjeçare të klubeve të ndryshme të qytetit të shkupit, Acta kineziologica , Fakulteti i Kulturës Fizike , Prishtinë, në botim e sipër

6. Факторска структура на некои антропометриски димензии кај ученички од 15- годишна возраст, Центар за физичко образование и спорт, Мегународен симпозиум 2006 ,

7. Насоки за создавање систем за откривање на надарените и талентираните млади фудбалери, Центар за физичко образование и спорт, Мегународен симпозиум 2006 ,

8. Rinia në kushtet e decentralizimit dhe ambienti jetësor, Revista nr.3 Acta Lingua Geographika, UDK: 314.7:911 viti 2007.

9. Влијанието на некои морфолошки карактеристики врз трчањето на 400 м. кај ученици од средношколска возраст , Сојуз на педагози за Физичка Култура на Македонија , Охрид 2006.

10. Влијанието на некои морфолошки карактеристики врз експлозивната сила кај учениците од 15- 16 годишна возраст , UDK:796.012.11-057.874 физичка Култура (Скопје), br.2 str.229-232, 2007

11. Квантитативни мегугрупни разлики во антропометрискиот простор кај 17 годишни фудбалери по позиции на играње, Сојуз на педагози за Физичка Култура на Македонија , Виница 2007.

12. Квантитативни мегугрупни разлики во биомоторичкиот простор кај 17 годишни фудбалери по позиции на играње, Сојуз на педагози за Физичка Култура на Македонија , Виница 2007.

13. Насоки за создавање на систем за откривање на млади талентирани спортисти- атлетичари , Сојуз на педагози за Физичка Култура на Македонија , Виница 2007.

14. Релации на некои морфолошки карактеристики со тестот за проценка на факторот за централна регулацијана движењата кај 17 годишни фудбалери од градот Скопје, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2007.

15. Психолошките ефекти на загревањето (warm up) во спортската игра фудбал, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2007.Стр :23-24

16. Карактеристики на програмските содржини на Атлетиката во средните училишта Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2007Стр :98-99

17. Принципи и правила на спортскиот тренинг, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2007.

18.Релации на некои морфолошки карактеристики со експлозивната сила на долните екстремитети (скочноста) кај 17 годишни фудбалери, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2008.- Стр :195-197

19.Квантитативни мегугрупни разликиво ситуационо моторички простор кај млади фудбалери по позиции на играње, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2008.

20. Влијанието на некои антропометриски карактеристик врз статичната сила кај ученици од 15 годишна возраст Vlijanieto na nekoi antropometriski karakteristiki vrz staticnata sila kaj ucenici od 15 godishna vozrast, Федерација за школскиот спорт во Македонија ,2008.

21. Релации на некои морфолошки карактеристики со ситуационо моторички тестови за проценка на брзината со топка кај фудбалерите., Kineziology 18-19 october 2007, Veliko Turnovo, Bulgaria.

22. Разлики во ситуационо моторички простор по по позиции на играње кај фудбалери (јуниори), Kineziology 18-19 october 2007, Veliko Turnovo, Bulgaria .

23. Megjugrupne razlike u biomotorickog prostora primenejuci antropometriju kako fiksnu kovarijacija kod mlagji fudbaleri., XII-th “FIS COMMUNICATIONS”, Nish, Srbija 2007.

24. Megjugrupne razlike u situaciono motorickog prostora primenejuci antropometriju kako fiksnu kovarijacija kod mlagji fudbaleri., XII-th “FIS COMMUNICATIONS”, Nish, Srbija 2007.

25. Razlike nivoa motoricke sposobnosti izmegju eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju., XII-th “FIS COMMUNICATIONS”, Nish, Srbija 2007.

26. Znacajne razlike rezultata specificno motoricke sposobnosti u daljinskim skokovima izmegju eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju., XII-th “FIS COMMUNICATIONS”, Nish, Srbija 2007.

27. Quantitative differences beetwen groups in basic motoric space at 17 year old football players in play psition, 1st International Conference on “Sports Science and Health”, Banja Luka, 25.03.2011 стр: 79-82.

28. Znacajne razlike rezultata motorickih sposobnosti izmedu eksperimentalne i kontrolne grupe u daljinskim skokovima kod omladinaca, VII Medjunarodna konferencija “Menadment u Sportu”, 20-21.05.2011 стр:37-42.

29. Faktorska struktura nekih antropometrijski i motoriçkih sposobnosti kod skijaśauyrasta 14-16, Medjunarodni simpozium sport i zdravlje, Tuzla, 24-26.06.2011 стр: 468-472.

30. Physical education tacher’s impact on the changes of the biomotor, functiona and physiological indicator in student, Nacionalna Sportska Akademija , XVIII  Naucna konferencija, Sofia, 16.11.2012.

31. Notion and structure of the anthropometric characteristics, Nacionalna Sportska Akademija , XVIII  Naucna konferencija, Sofia, 16.11.2012.

32. THE DIFFERENCES of the REsearched specific-motor SPACE between the initial and the final measurement at 14 year old soccer player, Meyunarodna konferencija “Kineziologija 2012” Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

33. THE quantitative DIFFERENCES of the REsearched specific-motor SPACE between the initial and the final measurement at 14 year old soccer player, Meyunarodna konferencija “Kineziologija 2012” Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

34. Mezociklus vo trenazniot proces kaj karate sportisti, Meyunarodna konferencija “Kineziologija 2012” Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

35. ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОИ СПЕЦИФИЧНИ И ОСНОВНИ  МОТОРИЧKИ  СПОСОБНОСТИ ВО ФУДБАЛ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ НА ВОЗРАРСТ ОД  14-16 год, Meѓunaroden simpozium “Fizicka Kultura” , Veles 2011

36. Situational biomechanical parameters at slalom carving skis in top level skipers, International Scientific Journal of Sport and Medicine, Montenegro 2013.

37. Differences in anthopometric characteristics and motoric abilities between football high and down classified teams, Trece medjunarodne konferencije “Sportske nauke i zdravlje” Banja Luka 2013.

38. Correlation between components of the somatotype and motor skills of young 18-24 football players in the first league in the Republic Macedonia, International journal of Sport Science and Health, 2014 стр(18-24). Tetova.

39. Factorial analysis of anthropometric characteristics of football players of ages 13-14 years old of various clubs of the city of Skopje , International journal of Sport Science and Health, 2014 стр (39-43). Tetova.

40. Impact of anthropometric characteristics and basic motoric skills towards specific motoric skills of students involved in programed school training in football, International journal of Sport Science and Health, 2014 стр (92-96). Tetova.

41. Effects of Kinesiological activities on transformation of morphological characteristics and motor abilities of women of different age, Sports sciene and health , 2016 стр (35-43), Banja Luka

БИОГРАФИЈА НА ЕЛМИ АЗИРИ

Доц д-р Елми Азири е роден на 26 Јуни 1976 година во Куманово. Основно образование завршил во ОУ „Велазерими” Куманово а средно образование во Гимназијата „Гоце Делчев”, Куманово. Во учебната 2001/2002 година се запишува на Факултетот за Бизнис Администрација при Југоисточно Европскиот Универзитет во Тетово, на кој дипломирал во 2004. Во 2005 година се запишува на последипломските студии на истиот факултет и Универзитет во смер финансии кои ги завршил на 29. Јуни 2009 година со одбрана на магистерскиот труд „ Влијанието на јавните инвестции врз економскиот раст во Република Македонија” под менторство на Академик Абдулменаф Беџети. Во 2011 годинa, на Економскиот факултет во Универзитетот „ Кирил и Методиј„ во Скопје, под менторство на проф-др Живко Атанасовски пријавува докторска дисертација под наслов „Економските ефекти на јавните расходи во современите држави и во Република Македонија” и истата ја брани на 23.02 2015.

Во текот на додипломските студии, бил избран како председател на студентската Унија во Универзитетот на Југоисточна Европа, функција која му овозможува учество скоро на сите органи на Универзитетот. По дипломирањето, во август 2004 година се вработил на факултетот за Јавна Администрација и Политички Нуки во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во септември 2005 година е избран за помлад асистент по предметите од економската област на факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово. За асистент по предметите од економската област е избран во ноември 2009 година. Во септември 2015 година е избран за Доцент за предметите Јавни Финансии, Макроекономија.

Во текот на работниот однос како помлад асистент и асистент на факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки, Елми Азири извршувал и функции во рамки на различни комисии на факултетот (Комисија за ECTS label, Комисија за изработка на документацијата потребна за акредитацијата на факултетот во МО и во Европската асоцијација на Јавна Администрација, Комисијата за изработка на водич низ студиите, комисија за промоција на Универзитетот, итн), а исто така од 2011 година е избран како координатор за економска и квантитативна анализа на факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки. Во 2016 година е избран за координатор на клиничката настава на факултетот за Јавна Администрација и Политички Науки.

Истотака, учествувал во бројни обуки од економетрија и финасии.

До сега, кандидатот Доц.д-р Елми Азири има учествувано на повеќе меѓународни конференции и ги има објавено следниве трудови:

 • Elmi Aziri. Covering the Impact of Fiscal Policy on Economic Sustainability. In Revista de Stiinte Politice No.48.2015, pp. 111-119. UNIVERSITY OF CRAIOVA and CEPOS, Craiova, Romania, 12 / 2015. ISBN 1584-224X.  

 • Elmi Aziri. Comparative analysis of capital expenditures in Southeast Europe. In Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, pp. 67-72. STEF92 Tehnology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 8 / 2015. ISBN 978-619-7105-47-6. 

 • Elmi Aziri. Volume and structure of public expenditures in Republic of Macedonia. In Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, pp. 573-580. STEF92 Tehnology Ltd 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 8 / 2015. ISBN 978-619-7105-47-6. 

 • Elmi Aziri. Përcaktuesit e nivelit të kreditimit në Republikën e Maqedonisë. In Buletini Shkencor Nr 7 Vëllimi 1, pp. 188-193.Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim-Ulqin, Ulqin, Mali i Zi, 4 / 2015. ISBN 1800-9794. 

 • Elmi Aziri. Interaction between inflation and fiscal deficit in Republic of Macedonia. In International multidisciplinary scientific conferences on Social Science and Arts , pp. 397-405. STEF92 Tehnology Ltd, Sofia Bulgaria, Albena, Bulgaria, 9 / 2014. ISBN 978-619-7105-28-5. 

 • Elmi Aziri. Implikimet e krizës ekonomike mbi borxhin publik dhe deficitin buxhetor:Qasje krahasuese midis vendeve të UE-së dhe Maqedonisë. In Models of harmonization of the ficsal policies of the SEE countries with Europian Union , pp. 122-134.Buletini Shkencor, Ulqin,Montenegro, 4 / 2014. ISBN 1800-9794. 

 • Elmi Aziri. Borxhi publik dhe rritja ekonomike:Rasti i Republikës së Maqedonisë. In Revista Ekonomia dhe Agrobiznesi Nr 7, pp. 149-156. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Tiranë,Shqipëri, 12 / 2013. ISBN 2223-7658. 

 • Fadil Zendeli,Elmi Aziri. The role of municipalities in the process of decentralization of education in the Republic of Macedonia.In 4th International Conference, Education, Research& Development,, pp. 181-189. Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives,, Sunny Beach, 9 / 2013. ISBN ISSN 1313-2571. 

 • Ali Pajaziti,Jonuz Abdullai,Elmi Aziri. Quality of life in global crisis era:Reality of Macedonia’s Albanian. Institute for International and Political Studies, Skopje, 1 / 2013. ISBN ISBN 978-608-65446-1. 

 • Elmi Aziri. Јавните расходи за образование и нивното влијание врз економскиот развој. In 4th International Conference- SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.. HIGH BUSINESS-TECHNICAL SCHOOL,Uzice,Serbia, 10 / 2011. ISBN 978-86-83573-21-9.  

 • Shefket Jakupi,Elmi Aziri. International Conference,The development of economic policies and strategies in the food industry in the municipality of Bujanovac. In Globalization and its implications for Albanian agriculture and food sector, pp. 137-147.Agricultural University of Tirana, Faculty of Economics and Agribusiness , Tirana,Albania, 7 / 2010. ISBN 978-99956-92-11-7. 

 • Elmi Aziri. The impact of public investment on economic growth. Elmi Aziri, Tetovo,Macedonia, 11 / 2009. ISBN 978-9989-57-649-2. 

 • Public Policy Research Center (SEEU) and UNDP. Socio-Economic Rural Development: Zhelina, Saraj and Cucer Sandevo Municipalities. 12 / 2008. 

 • Association of the units of local self-government of the Republic of Macedonia. “Report on the current situation and needs of municipalities regarding their entry into the second phase of fiscal decentralization in the Republic of Macedonia”. ZELS,Skopje, 12 / 2007.

Доц. Д-р Елми Азири бил ангажиран и во рамки на повеќе меѓународни проекти финансирани од страна на Светска банка, Европската комисија, US Department of State:

 • Public Policy Research Center (SEEU) and UNDP. Socio-Economic Rural Development: Zhelina, Saraj and Cucer Sandevo Municipalities. 12 / 2008. 

 • Association of the units of local self-government of the Republic of Macedonia. “Report on the current situation and needs of municipalities regarding their entry into the second phase of fiscal decentralization in the Republic of Macedonia”. ZELS,Skopje, 12 / 2007.

БИОГРАФИЈА НА ДЕЈАН ПАВЛЕСКИ

 Лични податоци

 Име и Презиме: Дејан Павлески

Дата на раѓање: 19/01/1977

Место на живеење: Скопје, Република Македонија

Образование

Моментално Електротехнички Факултет

Постдипломски студии – насока Телекомуникации

1996-2003 Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Скопје Електротехнички Факултет

насока Електроника и телекомуникации

1991-1995 Училиште за средно образование “Орце Николов”-Скопје

1983-1991 Основно Училиште “Браќа Рибар”-Скопје

Претходно искуство

2016

Министерство за информатичко општество и администрација

Посебен советник на Дополнителен заменик министер

Март 2007 – Јануари 2016

АВТ Интернационал – Скопје

ИКТ Менаџер

Јануари 2006 – Март 2007

Министерство за култура

Соработник за информатичка и комуникациона технологија

Октомври 2003 – Јануари 2006

Министерство за култура

Надворешен соработник за информатичка технологија и заштита на авторски права

2001-2003 Претседател на Националниот сојуз на студенти на Македонија

Февруари 2000-Јуни 2002

 • Член на Ректорска Управа на Ун.”Св. Кирил и Методиј”-Скопје

 • Член на Управен одбор на Студентски Центар-Скопје

2000-2002 Претседател на Сојузот на студентите при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

1999-2000 Член на ИО на Сојузот на студенти на Електротехнички факултет Скопје

Партиски ангажман

2014 –

Претседател на Комисијата за локална самоуправа на СДСМ

2013 – 2014

Претседател на Совет за локална самоуправа на СДСМ

2006 – 2010

Делегат на Конгрес на СДСМ

2007 – 2008

Член на Совет за информатичка технологија на СДСМ

2005 – 2007

Член на претседателство на ОО Кисела Вода

Проекти

Во изминатиот период во зависност од полето на мојот ангажман имам изработено и раководено повеќе различни проекти од кои позначајни се:

Други проекти:

2014 „Општествено и политичко делување во недемократски услови – враќање на слободата“, истражувачки труд во рамките на Политичката академија за социјална демократија – Прогрес институт, Фондација Фрифрих Еберт, Олаф Палме меѓународен центар

2007-2016 Повеќе значајни проекти во делот на ИКТ со цел подобрување на перформансите на ИКТ системот и зголемување на ефективноста и ефикасноста во работењето на сите сектори на компанијата

2006 „Кампања за борба против пиратеријата“ (во подготовка), во соработка со Микрософт, релевантни македонски аудио-видео издавачи и дистрибутери, медиуми и релевантни државни органи;

2005, мај „Тренинг Семинар за борба против пиратеријата“, во соработка со UNESCO, Microsoft, BSA, МАСИТ;

2004-2005 „Техничка помош за заштита на авторските права“, финансиран од ЕУ;

2002-2003 Дипломска работа: “HIPERLAN/2 -HIgh PErformance Radio Local Area Network Type-2”

2001, мај „Студентски културни денови“;

2000-2002 „Универзитетска лига во мал фудбал“;

2000, окт Регионален студентски семинар за ЈИЕ за Проектен менaџмент;

2000, мај „Македонски студентски игри – МСИ“;

1999-2002 „Скок па Оп“, концерт по повод отпочнување на новата академска година

Дополнителни обуки и семинари

Adizez Top Leadership Forum

 • TopLeaf Адижес методологија, Програма за управување со промени

  • Курс за менаџирање

 • TopLeaf Адижес методологија, Програма за управување со промени

  • Управување со корпоративен животен циклус

Организациска култура – COACH ERA

 • Лидерски вредности и управување со организационата култура

Обуки за MCSE (Мајкрософт сертифициран систем инженер):

 • 2278 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure;

 • 2279 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure;

 • 2830 Designing Security for Microsoft Network;

 • Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003;

 • 8036 Designing IT Platform Collaborative Applications with Microsoft SharePoint Server 2003 Workshop;

 • 2824 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004

Курсеви за CCNA (Cisco Certified System Administrator):

 • CCNA1 Exploration: Network Fundamentals – Certificate;

 • CCNA2 Routing: Network Fundamentals – Certificate;

 • CCNA3 Switching: Network Fundamentals – Certificate;

 • CCNA4 WAN: Network Fundamentals – Certificate.

Семинари

2003-2006 Учесник на семинари и тренинзи за авторско право и сродните права во Париз, Брисел, Женева и Софија;

2005, Мај Учесник на семинар за СТО(Светска трговска организација), Струмица;

2000-2003 Учесник на конгреси и семинари на ЕСИБ (Европска студентска организација) и ИУС (Интернационална унија на студенти) во Париз, Брисел, Женева, Монтреал и Триполи.

Интерес и способности

Способен за тимска работа, вешт во организациски и комуникациски поглед. Водење и менаџирање на проекти од различна област, носење на одлуки на база на аналитичко и логичко размислување.

Компјутерски способности

 • Одлична работа со извештаен систем Business Objects на SAP,

 • Активно користење на алатаки за проверка на системите (DameWare, LANSweeper, ESET Security),

 • Конфигурација, одржување и преглед на Cisco AS 5505, Cyberoam Security Appliance

 • Особено познавање на:Windows XP/7, Windows Server 2003/2008/2012, Exchange server 2003/2010, ISA Server 2004,

 • Одлична работа со: Office 2003/2010, Corel Draw, PowerPoint, Photoshop, Macromedia DreamWeaver MX, Macromedia Flash, HTML и CSS јазик за креирање на WEB страни, SQL и VB,

 • Лесно совладување на нови технологии и знаења.

 Области на интересирање
 • Менаџмент,

 • Припремање и менаџирање на проекти,

 • Мобилни Комуникации, LAN-ови, WLAN-и, TCP/IP, Интернет и Компјутерска технологија, Дигитална Обработка на сигнали, Дигитална и Импулсна Електроника итн.

 • Односи со јавноста.

 Други информации

 • Одлично познавање на Англиски

 • Возачка дозвола Б категорија

За време на моето основно и средно образование успешно учествував на повеќе републички натпревари и летни школи по математика, како на пример:

1992 Републички натпревар по Математика во Охрид – трета награда

 1. Летно школо по математика во Охрид

 2. Републички натпревар по Математика во Валандово – пофалница

Референци

Достапни по потреба

БИОГРАФИЈА НА ВЛАДИМИР ЛАЗОВСКИ

Adresa: Bukure{ka 1/7 Skopje

Tel (doma): (02) 309 3090

Tel (rabota): (02) 322 2619

Tel (mobilen): (070) 255 900

E-mail: vlazovski@t-home.mk

VE[TINI

 • Profesionalen akter so 24 godi{no iskustvo vo TDM, MNT i drugi privatni teatarski proekti;

 • Prv profesionalen akter vraboten vo TDM, so celosen anga`man za educirawe i sozdavawe na teatarska publika od najrana vozsrast.

 • Пedesetina ulogi na repertoarot na TDM. Dobitnik na 5 me|unarodni nagradi za aktersko ostvaruvawe i edna specijalna nagrada za kuklena animacija.

 • Iskustvo vo obezbeduvawe на stru~ni soveti na glavniot menaxer vo vrska so: repertoarna politika, izgotvuvawe na godi{ni programi na teatarot, vodewe na statistika za celokupnoto rabotewe na teatarot.

 • Pretsedatel na Sonk pri TDM.

 • Професор na predmetot Dramа na American School Macedonia – Skopje. Poseduvawe na iskustvo vo podu~uvawe na deca za dramska umetnost;

 • Specijaliziran za ulogi vo detski pretstavi особено za vodewe na kukli;

 • Odli~na sorabotka so doma{ni i me|unarodni re`iseri.

 • Iskustvo vo menaxirawe i organizacija na marketing aktivnosti;

 • Iskustvo i talent za muzika, svirewe na instrumenti i solo i grupno peewe i komponirawe na muzika za detski pretstavi;

 • Dolgogodi{no iskustvo vo pozajmuvawe na glasot za sinhronizirawe na televiziski i radio reklami, kako i za dolgometra`ni filmovi i kratki serii;

JAZICI

 • Makedonski (maj~in jazik)

 • Angliski ( govor i pi{uvawe)

 • Jazici na porane{nite jugoslovenski dr`avi (odli~en govor i pi{uvawe)

IKT

 • Odli~no poznavawe na programite na MS Microsoft (Word, Excel, Power Point) Audio video edit software, Graphic and Picture design software.

OBRAZOVANIE

 • Visoko obrazovanie :

Fakultet za dramski umetnosti (1985 – 1989) – Skopje

 • Sredno obrazovanie :

Nikola Karev (1980 – 1984) – Skopje

RABOTNO ISKUSTVO

1993 – tekovno N.U. Teatar za deca i mladinci – Skopje

Akter

Profesionalen akter so ostvareni pedesetina ulogi vo 24 godi{niot repertoar na TDM. Dobitnik na 5 me|unarodni nagradi za aktersko ostvaruvawe i edna specijalna nagrada za kuklena animacija.

1993-tekovno

COCA COLA, Schweppes, Fanta, Becks, Gorsko, Opel, Shevorolet, Ford, Nestle, Kras, EVN, Kosmodisk ,Vero, Gorenje, Ziva, Max ADSL, Tinex, Master Card, Mishelin, Vlada na R.M.

Pozajmuvawe na glasot za sinhronizirawe na televiziski i radio reklami,

Kids and Co.

Sinhronizirawe na dolgometra`ni filmovi i serii.

HBO

Ekskluziven glas na televizijata HBO za Makedonija.

1999 – 2000 American School Macedonia – Skopje

Profesor po drama

Podu~uvawe na predmetot Drama koj vklu~uva: istorija na drama, akterska igra, tehnika na glas, scenski dvi`ewa i muzika za deca od me|unarodnata zaednica so izveduvawe na nastava na angliski jazik.

2004 – 2006 McCann Erickson – Skopje

Menaxer na BTL

Rakovodewe so oddelot BTL, organizacija na promocii na proizvodi vo ime na klientite kako Koka Kola, Nestle, Opel i drugi. Demonstrirawe na organizaciski i liderski ve{tini, efikasen rabotnik na proekti so timska rabota.

PROEKTI VO TDM

 1. Be{e edna{ na Diviot Zapad

 1. Zrnoto Gra{ok i Princezata

 1. Spomeni vo no}ta

 1. Pinokio

 1. Kako son

 1. Sne`ana i sedumte xuxiwa

 1. Maliot Princ

 1. Svetlo-sinoto ku~e Petar

 1. Ubavicata i Yverot

 1. Pupi Paf

 1. Pepela{ka

 1. Mogli

 1. Krale Marko

 1. Makedonska Prikazna

 1. Jane Zadrogaz

 1. Siljan [trkot

 1. Lakomata Meca

 1. Crvenkapa

 1. ^uk ^uk Stojan~e

 1. Yvezden Koktel

 1. Papagal~eto Riki

 1. Kralot Kuskule Prvi

 1. Tri drevni prikazni

 1. Popot i negoviot sluga Budal

 1. Ba{ ^elik

 1. Telefonot

 1. Vol{ebnata flejta

 1. Devoj~eto so kibrit~iwa

 1. Dete Golome{e

 1. Son na Letnata no}

 1. Malata Sirena

 2. Beskrajni Soni{ta

NAGRADI

1. Nagrada za najdobro aktersko ostvaruvawe

-Krale Marko-

Me|unaroden festival na teatri za deca – Subotica,

SR Jugoslavija (1999)

2. Nagrada za najdobro aktersko ostvaruvawe

-Lakomata Meca-

Me|unaroden kuklen festival na mali formi – Kragujevac, SR Jugoslavija (2001)

3. Nagrada za najdobro aktersko ostvaruvawe

-Popot i negoviot sluga Budal-

Me|unaroden kuklen festival Zlatna Iskra – Kragujevac, R. Srbija (2007)

4. Nagrada za najdobro aktersko ostvaruvawe

-Popot i negoviot sluga Budal-

Kotorski festival na teatri za deca – Kotor,

R. Crna Gora (2007)

5. Specijalna diploma za kuklena animacija

-Papagal~eto Riki-

Me|unaroden kuklen festival Zlatna Iskra – Kragujevac, R. Srbija i Crna Gora (2004)

БИОГРАФИЈА НА АЛЕКСАНДАР БАЈДЕВСКИ

 

Лични информации

Име и презиме

Александар Бајдевски

Датум на раѓање

15.07.1977 година

Место на раѓање

Скопје

Адреса на живеење

Бул. „Видое Смилевски-Бато“ Бр. 42 – Скопје

Образование

Дипломиран економист (Финансиско сметководствен менаџмент)

Економски факултет

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје

Контакт телефон

070/343-278

Е-маил

abajdevski@gmail.com

Работно искуство/пракса

Име на институција

Министерство за информатичко општество и администрација

Работно место

Помлад соработник во Секторот за финансиски прашања

Од датум

01.01.2011 година

До датум

до сега

Главни активности и одговорности

Распореден на работни задачи во Секторот за финансиски прашања во одделението за буџетска контрола

Име на институција

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Работно место

Помлад референт во Секторот за општи работи

Од датум

20.08.2008 година

До датум

31.12.2010 година

Главни активности и одговорности

Распореден на работни задачи во Националната комисија за интегрирано гранично управување, како секретар на Националната комисија

Име на институција

Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

Работно место

Помлад референт во Секторот за анализа на политики и координација

Од датум

11.08.2006 година

До датум

20.08.2008 година

Главни карактеристики и одговорности

Распореден на работни задачи во Националната комисија за интегрирано гранично управување, како секретар на Националната комисија и во Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој (основна комисија на Владата на РМ)