Повеќе не мора да “ископувате Биткоинти”, сега може да тргувате со нивната цена на финансиски пазар

by fokus

Една од најпознатите крипто валути, Биткоин, настана на 31 октомври 2008 година. За разлика од земјите како што се Бангладеш, Боливија и Еквадор, во кои Биткоин е забранет како валута, во многу држави меѓу кои САД, Канада, Јапонија, Велика Британија, Германија, Биткоин е легален и  прифатен. Оваа крипто валута не е под контрола на ниедна светска централна банка заради што не е подложна со манипулација од страна на пазарот.

Сите читатели на Фокус, добиваат посебна можност да превземат 50 ЕУР за тргување на светски финансиски пазар и тргуваат со цената на Биткоин (таканаречени ЦФД).

50 ЕВРА за тргување со цената на Биткоин може да превземете овде.

За негово производство потребен е софтвер кој доделува биткоин како награда на оние корисници кои нудејќи свои компјутери учествуваат во процесот на верификација и снимање на биткоин трансакции во оквир „blockchain“. Процесот на производство на Биткоин се вика рударење, а успешните рудари се наградуваат со провизија и новокреирани Биткоини.

50 ЕВРА за тргување со цената на Биткоин може да превземете овде.

Колку Биткоин стана озбилен како финансиски инструмент се покажа неодамна кога најпознатата берза за крипто-валути во САД воведе нова услуга за тргување со Биткоин. Инвеститорите се обично хеџ фондови, богати поединци или приватни канцеларии. Со ова се овозможува можност за  „short trgovanje“ или начин да се заработи и од падот на вредноста на валутата.

50 ЕВРА за тргување со цената на Биткоин може да превземете овде.

Големите осцилации на вредноста на  Битконтот не се ретки баш затоа што не е под контрола на ниедна централна банка која би можела да манипулира со неговата вредност како што е тоа случај со националните Валути.

 

FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија која е авторизирана и регулирана во UK од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под лиценца со број 609970.

Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Можете да загубите се, но не повеќе од балансот на Вашата сметка за тргување. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.

Поврзани новости